Zgodovina šole

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti

Izobraževalni program Svet umetnosti se je leta 1996 razvil iz potrebe po teoretičnem in praktičnem izobraževanju na področju sodobnih vizualnih umetnosti in teorij. Zasnovali sta ga umetniška vodja Galerije Škuc Alenka Pirman in direktorica Sorosovega centra za sodobne umetnosti-Ljubljana Lilijana Stepančič. Tečaj se je leta 1998 iz Galerije Škuc preselil pod okrilje Sorosovega centra, njegovo vodenje pa je prevzela Saša (Glavan) Nabergoj, ki je imela ključno vlogo pri oblikovanju programa in je bila pobudnica številnih idej, ki so zaznamovale razvoj šole. Z vključitvijo v mednarodne povezave Soros centra, ki so bile močne predvsem v nekdanji Vzhodni Evropi in državah, ki so bile prej del Sovjetske zveze – se je šola vključila tudi v specifičen mednarodni kontekst. Svet umetnosti so sestavljali: niz javnih predavanj, s katerimi se je osvetlilo sodobne umetniške prakse in umetnostne teorije ter vzpodbudili njihovo razumevanje; kuratorski tečaj, ki je dal udeleženkam_cem in vsebinska in organizacijska znanja, potrebna za delo kuratorja sodobne umetnosti, študijske ekskurzije, ki so udeležencem in udeleženkam omogočile pogled čez domači prag in jim pokazale pestrost metod, prijemov in tehnik delovanja v umetnostnih sistemih v različnih okoljih, ter antologija besedil.

Leta 2003 sta Igor Zabel, kustos in mentor tečaja, in Barbara Borčić, direktorica SCCA-Ljubljana, v okviru Sveta umetnosti zasnovala dodaten izobraževalni program – Seminar iz pisanja o sodobni umetnosti. Seminar je udeleženke_ce seznanjal z različnimi žanri pisanja ter spodbujal pisanje o sodobnih umetniških praksah in njihovo zgodovinjenje. Sestavljali so ga mentorska srečanja z Igorjem Zabelom in Miškom Šuvakovićem, korespondenca po e-pošti ter niz delavnic in predavanj, med njimi Tomaža Brejca, Borisa Budna, Ješe Denegrija, Ede Čufer in drugih.

Istega leta smo izobraževanje za eno leto preoblikovali v Laboratorij kuratorskih praks. K sodelovanju smo povabili nekdanje tečajnice_ke ter udeleženke_ce seminarja in med prijavljenimi izbrali sedem tistih, ki so se medtem že uveljavili v svetu sodobne umetnosti. Skupno raziskovanje in razmišljanje ob snovanju sklepnega dogodka smo nadgradili z analizo in refleksijo preteklosti Sveta umetnosti. In še pomembneje, laboratorij nam je služil za sprotno preverjanje našega delovanja, ponudil pa je tudi možnost za prevetritev idej celotne kuratorske scene pri nas. Tako smo, denimo, pripravili dve okrogli mizi, ki sta pripeljali skupaj tako rekoč vse ključne protagoniste in protagonistke kuratorstva v Sloveniji v minulih štiridesetih letih. Laboratorij se je sklenil dvakrat, z enotedenskim projektom z naslovom LabSUs v Galeriji Škuc junija 2007 in z razstavo LabSUs osebno/osobno v Mestni galeriji v Labinu oktobra istega leta. To sta bila dva različna načina udejanjanja ene kuratorske prakse: v Galeriji Škuc so kuratorke_ji z nenehno navzočnostjo in z intenzivnim večplastnim javnim, pol-javnim in internim programom v enem teden trajajočem zamahu prikazali kuratorski vsakdan; v Labinu so svoj kuratorski kredo izpovedali z izborom umetniških del in individualno kuratorsko izjavo.

Po vrsti različnih formatov, ki smo jih preizkušali do leta 2009, smo z Letom 13 (2010/2011) posamezne segmente šole (tečaj za kustose, seminar iz pisanja), pa tudi različne formate (delavnice iz pisanja, delavnico podrobnega branja, razstave, moduli, predavanja) dopolnili in pod jih imenom Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti razporedili v dva letnika. Prvi letnik je bil posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, drugi pa kuratorskim in kritiškim študijam in preizkušanju v praksi. Pilotski letnik je pripomogel k dodatnemu razmisleku o strukturi in vsebini programa. Dveletni program šole je zasnovan na podlagi večletne raziskave o različnih kuratorskih programih, analize kuratorskih praks, posvetov z relevantnimi domačimi in mednarodnimi strokovnjaki_njami, ovrednotenja preteklega programa in razmisleka o učinkovitih modelih izobraževanja na področju sodobnih vizualnih umetnosti in teorij. Programu prvega letnika pilotske 13. generacije, sestavljenemu iz poglavij iz umetnosti 20. in 21. stoletja, delavnic podrobnega branja, študijskih ekskurzij, delavnic iz pisanja o umetnosti in interpretiranja umetnosti in usmerjenih obiskov razstav, smo v 14. letu dodali Seminar iz teorije in vodeno obiskovanje ateljejev umetnikov. Predvsem pa smo ga podaljšali s poskusnih 6 mesecev 2010/2011 na celo leto.

Januarja 2017 smo se vrnili s prenovljenim programom Svet umetnosti, šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje. Šola je sestavljena iz dveh letnikov, sestavljenih iz modulov. Predavanja v prvem letniku so osredinjena na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks. Seminarji so posvečeni kritiškemu pisanju, analizi umetniških del in spoznavanju s teorijo, pod niz srečanj Kuratorska raziskava pa smo ugnezdili module o praktičnem delu kuratork_jev. Drugi letnik vključuje redna srečanja z mentorjema, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Del programa ostaja tudi niz javnih predavanj, ki bo v prihodnjem letu znova posvečen kuratorskim praksam.

Šola je bila že od vsega začetka mednarodna s številnimi mednarodnimi predavatelji_cami, iz sosednjih držav pa so nemalokrat prihajale_i tudi udeleženke_ci.

Sodelavke_ci

Vodje programa: Urška Aplinc, Tia Čiček in Lara Plavčak (2022−), Miha Kelemina (2016−2022), Simona Žvanut (2015−2016), Saša (Glavan) Nabergoj (1998−2015); razen: Alenka Pirman (1997), Petja Grafenauer (2008−2009), Urša Jurman (2005−2006)

 

Koordinatorji/koordinatorke, strokovni sodelavci in sodelavke: Lara Plavčak (2019−2022), Asta Vrečko (2018−2020), Jasna Jernejšek (2018−2019), Lara Plavčak (2016−2018), Miha Kelemina (2015−2016), Simona Žvanut (2011−2015), Sonja Zavrtanik (2009−2011), Maja Lozić (2007−2008), Tevž Logar (2004−2006), Toni Poljanec (2003−2004), Jani Pirnat (2002−2003), Saša (Glavan) Nabergoj (1997)

Scroll up