Angela Harutyunyan: Špranje zgodovine: Kolektivno pisanje in/kot kuriranje

by

Laboratorij kuratorskih praks
2008/2009
Letnik 12

Predavanja Kuratorske prakse 3

S prispevkom Tevža Logarja

Ponedeljek, 10. 11. 2008, ob 20. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Predavanje bo posvečeno nekaterim temam, ki se povezujejo s pisanjem o zgodovini, še posebej zgodovini sodobne umetnosti.

Kako je v času destrukcije in dekonstrukcije velikih meta-pripovedi modernosti mogoče pripovedovati, ne da bi bila ta pripoved predstavljena kot neutemeljena izmišljotina?

Angela Harutyunyan bo govorila o vlogi piščeve subjektivnosti v procesu pisanja, subjektu, ki je vedno že vključen v tisto zgodovino, o kateri želi pripovedovati. Pisanje zgodovine je (ne)možno početje, je proces selekcije/vrednotenja, ki je podoben nalogam kuratorja.

V zaključku predavanja bo predstavila projekt Timeline of Socialist and Post-Socialist Art kot primer, v katerem je naloga zgodovinarja skorajda identična nalogam kuratorja. Politično-umetniška časovnica praks body arta v bivših socialističnih državah, ki je bila ustvarjena s pomočjo številnih kuratorjev, je kuratorska praksa pisanja. Ne le da zgodbe reprezentacijskih praks pripoveduje v okviru specifičnega konteksta, ampak je tudi časovni prostor, v katerem se zgodovina predstavlja kot reprezentacija.


Angela HarutyunyanAngela Harutyunyan je doktorska kandidatka umetnostne zgodovine in vizualnih študij na University of Manchester. Trenutno zaključuje disertacijo o sodobni armenski umetnosti in postsocialističnem javnem prostoru pod mentorstvom Amelie Jones. Je članica AICA-Armenia in soorganizatorka vsakoletne Mednarodne poletne šole za mlade kuratorje v Erevanu. Kurirala je številne samostojne in skupinske razstave sodobne armenske umetnosti, mdr. Mednarodni festival medijske umetnosti Public Media Space v Armenskem centru za sodobno eksperimentalno umetnost (ACCEA) v Erevanu, 2004 in Coming to You Not To Be With You, WOW, 2008. Objavila je številne strokovne članke o različnih temah, povezanih s sodobno umetnostjo v Armeniji v širšem kontekstu postsocialistične umetnosti in kulture. Je sourednica Public Spheres After Socialism (Intellect Books, 2008). Ukvarja se z umetnostnim zgodovinopisjem, performansom in body artom, umetniškimi praksami, povezanimi s problematiko spomina in pozabljanja, queer študijami ter estetiko in politiko.


Kontakt

Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 11.00-15.00)
Kontaktna oseba: Petja Grafenauer
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel.: 041 367 425, fax: (01) 430 06 29
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si

Scroll up