četrti letnik: 2000/2001 serija predavanj: predavanja / pogovori / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajnice / potovanja / programski sodelavci / razstava / teksti tečajnic /

 
podpora

Sandra Sajovic
Kulturni turizem

Del tečaja za kustose sodobne umetnosti, katerega končni rezultat je razstava, so tudi organizirana študijska potovanja - letos na Dunaj in v Beograd. Njihov namen je spoznavanje mednarodne likovne scene, obisk kulturnoumetniških institucij in uvid v mehanizme delovanja celotne kulturne industrije.
Ker so aktualne kulturne, politične in ekonomske razmere v Avstriji in ZRJ povsem drugačne, posebnosti pa so tudi v kulturni tradiciji, se je vzdušje v obeh mestih in na obeh lokalnih likovnih scenah precej razlikovalo.
Na eni strani Dunaj, zgodovinsko pomembni center kulturnoumetniških manifestacij, bogat z muzeji in galerijami, ki segajo od gigantskih institucij visoke kulture do malih prodajnih galerij, od razstavnih prostorov multinacionalk do skvoterskih hramov umetnosti, od vsestransko usmerjenih centrov do ozko specializiranih razstavišč. Zaradi natrpanega urnika je bilo za poglobljeno debato z vodji umetniškega programa in kustosi malo časa; v glavnem smo dobili osnovne informacije o profiliranosti galerij, načinu delovanja, višini proračuna ipd. Presežek je bila prav gotovo okrogla miza, na kateri so sodelovali umetniki in vodilni kulturnoumetniški delavci posameznih odporniških skupin, ki so bile motor gibanja proti konservativni politiki vladajoče stranke z Jörgom Haiderjem na čelu. Še kako aktualna tema za nas, ki smo takrat že v grobem zamejili naš predmet raziskovanja, to je fenomen aktivizma kot način (kulturno-politično) angažiranega delovanja znotraj umetniškega sistema! Okrogla miza je bila pravzaprav v teh nekaj dneh kulturnega turizma edina priložnost bolj detajlnega vpogleda v dejansko sliko dela lokalne scene, od obiskov številnih razstavišč pa so nam ostale bolj ali manj samo vizitke.
Na drugi strani je bil obisk Beograda koncipiran povsem drugače. Letanje od ene galerije do druge je nadomestil večdnevni obisk Centra za savremenu umetnost - Beograd, kjer so organizatorji prek predavanj teoretikov, predstavitev nekaterih umetnikov oz. umetniških skupin in galerij ter okrogle mize skušali spodbuditi diskusije na temo politika in umetnost. Pregled likovne produkcije zadnjih desetih let na jugoslovanskih tleh in obisk tistih nekaj aktivnih institucij sta nam dala jasno sliko pogojev, v katerih še vedno ustvarjajo in živijo umetniki ter delujejo muzeji, galerije in centri. Morda je v celotnem scenariju nekoliko primanjkovalo časa za druženje, zato se je primerilo, da si namesto na predavanje raje odšel na obisk h kakemu umetniku, kjer si slišal aktualne trače lokalne scene. Včasih ti to pač veliko več pove, čeprav ponavadi ni del rednega učnega programa.
Nedvomno so študijski izleti in izmenjave nepogrešljiv in pomemben del razširjanja znanja in poznanstev ter usposabljanja novopečenih kustosov sodobne umetnosti, pri čemer zagotovo največ šteje osebna zagretost posameznika, saj pasivnemu zunanjemu opazovalcu ne koristi še tako dober program.