četrti letnik: 2000/2001 serija predavanj: predavanja / pogovori / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajnice / potovanja / programski sodelavci / razstava / teksti tečajnic /

 
podpora

TEKSTI TEČAJNIC

tečajnice: Medij je orožje, vzemi ga v roke!

Alenka Gregorič: Na Zahodu nič novega - na Vzhodu prav tako

Sandra Sajovic: Kulturni turizem

Sonja Zavrtanik: Dunaj versus Beograd

Simona Zorko: Okrogla miza "Prostori kulture: Metelkova mesto in umetniške akademije"