četrti letnik: 2000/2001 serija predavanj: predavanja / pogovori / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajnice / potovanja / programski sodelavci / razstava / teksti tečajnic /

 
podpora

Sonjan Zavrtanik
Dunaj vs Beograd

Množica različnih medijev, ki nam danes omogoča, da smo lahko up to date z umetniško produkcijo v sodobnem globalnem svetu, še vedno ne more nadomestiti obiska nekega mesta. Šele neposreden stik z ljudmi in spoznavanje specifičnih pogojev, v katerih nastaja umetnost nekega okolja, ti približa dejanske razmere, ki si jih prej le slutil. To smo ugotovili tudi ob obisku Dunaja in Beograda, ko smo spoznavali sisteme in strukture sodobne umetniške produkcije dveh popolnoma različnih mest kjer se nam je prvo zdelo, da je razdalja med njima še večja kot tista na zemljevidu.
Dunaj se je po pričakovanjih izkazal za mesto, globoko usidrano v trdnjavo Evropo, kjer se umetnost giblje po večletnih preizkušenih tirnicah zahodnega umetnostnega sistema, z dobro razvitim trgom in infrastrukturo. Kljub določeni konservativnosti, ki se ga drži v primerjavi z ostalimi evropskimi mesti, smo lahko spoznali zelo razvejano strukturo institucij, ki se ukvarjajo s sodobno umetnostjo. Od nizkoproračunskih galerij do najnovejše dunajske pridobitve, muzejskega giganta MuseumsQuartier, ki naj bi postal rival Guggenheima, Tate Modern, Beabourga ipd.
Beograd se je na drugi strani izkazal kot pravi antipod dunajske "umetnostne mašinerije". V desetih letih se je tam marsikaj spremenilo, a žal ne na boljše. Dimenzije nizkoproračunske dunajske galerije lahko primerjamo z edino beograjsko galerijo, kjer je predstavljena boljša sodobna umetniška produkcija, sredstev za preživetje pa je komaj kaj. V Beogradu dejansko vse funkcionira na osnovi volonterstva, financiranja skoraj ni, z umetnostno infrastrukturo ni nič boljše.
Iskanje kakršnihkoli vzporednic med Dunajem in Beogradom je na prvi mah morda malce perverzno, saj pomeni Dunaj verjetno številnim beograjskim umetnikom obljubljeno deželo. A vendar obstaja zelo močna rdeča nit, ki povezuje izkušnji obeh mest: senca vladajoče politike, ki je prodrla globoko v pore umetnostnega sistema tako na Dunaju kot v Beogradu. Razlika je le v tem, da skuša Haiderjeva politika z ukinjanjem finančnih sredstev večini institucij in galerij danes zatreti že ustaljene smernice naprednega razvoja sodobne umetnosti, ki so se izoblikovale dolgo pred njegovim nastopom, in dunajsko pa tudi ostalo avstrijsko kulturo potisniti za kakšno stoletje nazaj, medtem ko je Miloševičeva politika sodobni umetnosti onemogočala normalen razvoj, že ko je bil v povojih. Sicer je Miloševičev režim že nekaj časa pokopan, a sodeč po vtisih z našega potovanja, so spomini na dobro desetletje njegove vladavine še kako živi. Dramatične posledice tega režima imajo vsekakor večje razsežnosti kot nekajletna nacionalistična in konservativna Haiderjeva politika, a vendar je drugi skupni imenovalec obeh mest velika stopnja državljanske nepokorščine. Upor na različnih nivojih je skoraj samoumevno izoblikoval politično angažirane umetnosti, ki na različne načine kritično reflektirajo politične razmere.
Potovanji sta nam torej med drugim omogočili tudi v praksi videti, kako lahko politika globoko zaznamuje umetnost in celoten sistem, v okviru katerega se razvija, ter ugotoviti, da politično angažirana umetnost, dobra ali slaba, lahko nastaja in deluje le v okolju, kjer so za to dani pogoji.