četrti letnik: 2000/2001 serija predavanj: predavanja / pogovori / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajnice / potovanja / programski sodelavci / razstava / teksti tečajnic /

 
podpora

Strategije predstavljanja I
POGOVORI

Pogovor s Clémentine Deliss (Eda Čufer)

Pogovor z Branislavom Dimitrijevićem (Eda Čufer)

Pogovor z Eurovision 2000 (Marion von Osten, Peter Spillman in Susanna Perin) (Urša Jurman)

Pogovor z Mikom Hentzom (Eda Čufer)

Pogovor z Markom Košnikom (Eda Čufer)

Pogovor z Oliverjem Marchartom (Eda Čufer)

Pogovor z Olesyo Turkino (Eda Čufer)

Pogovor z Mihom Zadnikarjem (Eda Čufer)