četrti letnik: 2000/2001 serija predavanj: predavanja / pogovori / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajnice / potovanja / programski sodelavci / razstava / teksti tečajnic /

 
podpora

Strategije predstavljanja I
PREDAVANJA

Clémentine Deliss: Metronom: kuratorska praksa in raziskovanje versus razstave

Branislav Dimitrijević: Veliki kompromis: O uporabi političnih referenc v srbski umetnosti devetdesetih let 20. stoletja in njenem zgodovinskem ozadju

Eurovision 2000 (Marion von Osten, Peter Spillman in Susanna Perin): EvroVizija sveta umetnosti

Mike Hentz: Prevod

Marko Košnik: Abstrakcija in akcija

Oliver Marchart: Politične strategije kot umetniške strategije: Raba multiplih imen

Olesya Turkina: Peterburški neoakademizem. Preporod Velike Zgodbe

Miha Zadnikar: Restrukturacija subkulture