tretji letnik: 1999 serija predavanj: predavanja / pogovor s predavatelji / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajniki / potovanja / programski sodelavci / razstava /

 
podpora

ŠTUDIJSKA POTOVANJA

Saša Glavan: Potovanja po svetu umetnosti

V svetu sodobne umetnosti so potovanja nedvomno postala modus operandi, ponavadi pa so žal spričo pomanjkanja časa prezaposlenih protagonistov omejena le na površen prelet določene umetnostne klime. Takšne razmere seveda omogočajo samo segmentarne preglede, pogosto celo brez dejanskih stikov z umetniki. Glavni viri informacij o dogajanju na vzhodni strani evropske celine, kljub velikemu bumu umetnosti izza železne zavese, tako npr. še vedno prepogosto ostajajo revije in razstave, ki nastajajo oz. se dogajajo na Zahodu.

Tudi mreženje in različne konferenčne liste na svetovnem spletu kljub začetni evforiji niso dale zadovoljivega rezultata. Omogočile so sicer pretok pretežno suhoparnih informacij, a hitro se je izkazalo, da je za poglobljen vpogled v določeno umetnostno dogajanje, še bolj pa za dejansko "delanje" projektov, potrebna fizična navzočnost na mestu dogajanja in osebni stik.

Študijska potovanja so se v sklop tečajev za kustose Svet umetnosti umestila v letu 1998. Namen je bil jasen: popeljati mlade, bodoče umetnostne akterje ven iz domačih logov in jim tako na primerih pokazati pestrost različnih metod, pristopov in tehnik delovanja znotraj umetnostnih scen. Obenem so bila potovanja zasnovana tako, da so pokrila čim več posameznih segmentov; od srečanj s kustosi velikih umetnostnih institucij do obiskov alternativnih prostorov in pogovorov z umetniki. Letos sta se že tradicionalnemu Dunaju pridružila Poljska in Sarajevo. Ravno slednji pa je predstavljal novost, saj smo obisk prvič odprli tudi za tiste, ki niso vključeni v tečaj. Izkazalo se je, da so tovrstne raziskave posameznih umetnostnih scen dobrodošle tudi profesionalcem, ki se s sodobno umetnostjo že ukvarjajo in se soočajo z opisanimi težavami pomanjkanja časa in preobilice dela.

To je najbrž tudi razlog, da so se doslej pretežno neotipljivim "rezultatom" Sveta umetnosti letos pridružile tudi čisto konkretne posledice. Poleg razstave Obiskovalci, ki se bo oktobra 1999 odprla v Galeriji Škuc in jo podpisujejo letošnji tečajniki tečaja za kustose, se bodo sarajevski umetniki predstavili še na treh razstavah na sončni strani Alp: v Kostanjevici, Celju in Mariboru.

 

Poročilo o študijskih izletih:

Sarajevo, 17. - 20. 3. 1999

avtor programa: SCCA-Sarajevo
obiskane institucije in galerije: SCCA-Sarajevo, Umjetnička Galerija BIH, Pro.ba, Akademija likovnih umjetnosti, Zemaljski muzej, Obala Art Centar, Collegium Artisticum
pogovori z umetniki: Dejan Vekić, Zlatan Filipović, Muhidin Tvico, Timur Makarević, Edo Numankadić, grupa MAXUMIM, Kurt&Plasto, Alma Fazlić, Anela Šabić, Nebojša Šerić Šoba, Šejla Kamerić, Alma Suljević, Maja Bajević
pogovori s kustosi: Dunja Blažević, Lejla Hodžić (SCCA-Sarajevo), Amra Bakšić, Enes Zlatar (Pro.ba), Meliha Husedžinović, Ivana Jevđević (Umjetnička Galerija BIH), Stjepan Roš (Akademija likovnih umjetnosti), Mirsad Sijarić (Zemaljski muzej), Fuad Hadžihalilović (Collegium Artisticum)

 

Dunaj, 20. - 23. 5. 1999

avtor programa: Institut fü r Kulturwissenschaft
obiskane institucije in galerije: Raum Aktueller Kunst, Basis Wien, Wuk, Galerie Knoll, KulturKontakt Austria, Mak, Museum in Progress, Ausstellungsraum Mezzanin, Galerie Station 3, Kunstbü ro, Buchberg
pogovori z umetniki: Ula Schneider (Soho in Ottakring)
pogovori s kustosi:Martin Janda (Raum Aktueller Kunst), Sabine Schebrack (Wuk), Hans Knoll (Galerie Knoll), Annemarie Tü rk (KulturKontakt Austria), Rainald Franz (Mak), Sabine Dreher (Museum in Progress), Karin Handlbauer (Ausstellungsraum Mezzanin), Sebastian Weissenbacher, Martina Piber (Galerie Station 3), Amer Al Hily (Kunstbü ro), Dieter and Gertraud Bogner (Buchberg)

Poljska, 6. - 12. 9 1999

avtor programa: Marek Tuszynski, Stefan Batory Foundation Poland
obiskane institucije in galerije: Górnośląskie Centrum Kultury (Katowice), Bunkier Sztuki (Krakow), Zderzak Gallery (Krakow), Borderland Foundation (Sejny), Centrum Sztuki Wspolczesnej Laznia (Gdanks), Wyspa Gallery (Gdansk), Multimedia festival (Wroclaw)
pogovori z umetniki: Wilhelm Sasnal, Leszek Lewandowski (Górnośląskie Centrum Kultury), Krzysztof Morcinek
pogovori s kustosi: Beata Nowacka (Bunkier Sztuki), Marta Tarabuła (Zderzak Gallery), Maria Anna Potocka, Agnieszka Szyszko (Borderland Foundation), Aneta Szylak (Centrum Sztuki Wspolczesnej Laznia)