tretji letnik: 1999 serija predavanj: predavanja / pogovori / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajniki / potovanja / programski sodelavci / razstava /

 
podpora

PODPORA

Program Svet umetnosti
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
KulturKontakt Austria
Cultural Link (OSI-Slovenia, OSF-BiH, OSI-Croatia, OSF for Albania in Stefan Batory Foundation Poland)
Mondriaan Foundation

Razstava tečaja za kustose sodobne umetnosti
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
Cultural Link (OSI-Slovenia in OSF-BiH)
Abanka, Ljubljana