tretji letnik: 1999 serija predavanj: predavanja / pogovori / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajniki / potovanja / programski sodelavci / razstava /

 
podpora

Geopolitika in umetnost
PREDAVANJA

Charles Harrison: Zasluge nesposobnosti

Edi Muka: Permanentna nestabilnost

Jaroslav Andel: Premiki v temeljih umetnosti: Primer Češkoslovaške / Češke Republike

Dušan Rutar: Digitalna estetika, globalne podobe in etika novega tribalizma

Marko Peljhan: Strategije minimalnega odpora - analiza taktičnega delovanja v družbi kontrole

Borut Vogelnik: Lastninjenje časa

Călin Dan: Geografija pogube. Ocena možnosti