Sodelovanja 2011/2013

Temeljna značilnost Sveta umetnosti zadnjih dveh let je njegova bolj intenzivna vpetost v mednarodni svet umetnosti. Šola je bila seveda že od vsega začetka mednarodna; na njej so sodelovali številni mednarodni predavatelji in vodje delavnic, pa tudi tečajniki so pogosto prihajali iz sosednjih držav. Smo pa od leta 2010 uspeli poglobiti doslej občasna ali kratkoročna sodelovanja in se čez večletno sodelovanje povezati s sorodnimi in komplementarnimi programi v Evropi. Tako smo z dunajskim, krakovskim in züriškim podiplomskim programom za kustose ter zagrebško šolo za kritike vzpostavili več paralelnih in presečnih platform, ki nam omogočajo poglobljeno izmenjavanje znanj o teorijah in praksah izobraževanja v polju sodobne umetnosti. Izmenjali smo koristne izkušnje, (so)vplivali na razvoj programov, predvsem pa povezali različne protagoniste iz sveta umetnosti. Pri tem sodelovanju gre tudi za izmenjavo in seznanjanje s praksami, ki so relevantne za posamične kontekste, zato s(m)o ”naši” predavatelji gostovali v Krakovu, Zürichu in Zagrebu pa na Dunaju, hrvaški, švicarski, poljski in avstrijski pa pri nas. Prav tako pomembne so tudi povezave in znanja, ki so jih pri tem pridobili sodelujoči tečajniki/študenti (bodoči kustosi in kritiki), ki smo jim z natančno pripravljenimi študijskimi ekskurzijami predstavili umetnostna prizorišča posamičnih mest. S tem smo jih seznanili z dobrimi praksami, budili njihovo kritično in analitično zavest in jih povezovali z njihovimi prihodnjimi sopotniki: kustosi in kritiki prihodnjih generacij.

Na poti k sodelovanju

je bilo sodelovanje med Svetom umetnosti in Magistrskim študijem likovnih umetnosti, Akademije za umetnost in oblikovanje St. Joost (AKV/St. Joost). Pri pregledu ljubljanskega umetnostnega prizorišča (april 2013) pa so  sodelelovali tudi študenti Drugostopenjskega magistrskega študijskega programa umetnostna zgodovinaFilozofske fakulteteUniverze v Ljubljani. Na poti k sodelovanju poteka od avgusta 2012.

Z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo sodelujemo pri koncipiranju in izvedbi serije javnih predavanj z naslovom Premisleki in premene v kuratorskih, kritiških in umetniških praksah.

Leonardo Mobility

Projekt Svet umetnosti. Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti je osredotočen na poklicno usposabljanje na področju kuratorskih študij, študij umetnostne kritike, muzeoloških študij in kulturnega novinarstva. Partnerstvo temelji na dolgoročnih izobraževalnih izkušnjah vseh partnerjev, preučiti pa namerava najboljše prakse strategij, metod in učnih načrtov. Skupaj razvijamo program poklicnega usposabljanja za kustose, kritike in novinarje sodobne umetnosti, iščemo alternativne modele izobraževanja v umetnosti ter gradimo prostor za dolgoročno sodelovanje tako na institucionalni (partnerske organizacije in njihovi zaposleni) kot individualni ravni (učenci, učitelji in mentorji).

Partnerstvo obsega izmenjave predavateljev, strokovne ekskurzije, pripravo dvodnevne mednarodne konference in pripravo on-line priročnika za poklicno usposabljanje. Ta bo kot zaključek našega sodelovanja podajal spoznanja in izkušnje ter krepil sodelovanje ter povezovanje med kulturnimi ustanovami v štirih državah, ki imajo podobne izkušnje glede svojega statusa na mednarodnem trgu umetnosti in stanja umetnostnega izobraževanja.

Partnerji:

  • ECM, študij kuratorstva v okviru Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju,
  • Podiplomskim kuratorskim študijem v okviru Univerze Jagiellonski Krakov,
  • KURZIV, Platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe; njihov spletni portal Kulturpunkt.hr tudi objavlja novice o našem sodelovanju.

Projekt je sofinanciran s strani evropskega programa Vseživljenjsko učenje (partnerstvo Leonardo da Vinci).

ATOM2 (A je TO! uMetnost, phAntom TO Mindset) 

Projekt ATOM2 se osredotoča na usposabljanje bodočih kustosov, kulturnih kritikov in novinarjev, na organiziranje njihovega povezovanja, izmenjavo dobrih praks in izkušenj ter na priobčevanje njihovega dela. Ponuja metodologijo, inovativne študijske module in podporo bodočim kustosom, kulturnim kritikom in novinarjem pri refleksiji sodobne umetnosti.

S partnerji iz Švice raziskujemo, evidentiramo, analiziramo in želimo ovrednotiti kuratorske in kritiške prakse v obeh prostorih, kar bo vplivalo na razvoj nujnih mehanizmov sveta umetnosti.

Projekt obsega izmenjavo predavateljev, strokovne ekskurzije, izdajo zbornika V precepu kuratorskih praks in posebne številke internetne revije On-Curating in pripravo razstave Printaj! v ljubljanskem MGLC-ju.

Partner: Podiplomski program kuratorstva inštituta za kulturne študije Univerze za umetnost Zürich.

Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

Predavanja “Umetnost XX. stoletja. Poglavja.”, ki jih pripravljata Saša Nabergoj in Rebeka Vidrih, so nastala v sodelovanju Oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti in Zavoda SCCA−Ljubljana.

V okviru raziskovalno-kuratorskega projekta katerega namen je raziskati zgodovino metelkovske vizualne scene in trenutne vizualne produkcije, sodelujemo z Galerijo Alkatraz. Ob 19-ti obletnici AKC Metelkova mesto smo pripravili Vmesno postajo (razstave, pogovori, delavnice, odprti ateljeji, intervencije, projekcije, performans), 6.–25. 9. 2012.

Zaključno razstavo 14. letnika Sveta umetnosti smo pripravili v sodelovanju z Galerijo Škuc.

Svet umetnosti sodeluje s portalom Videolectures, kjer objavljamo videodokumente predavanj s področja kuratorskih praks sodobne umetnosti.