Delovni vikend v Labinu

by

Svet umetnosti | Laboratorij kuratorskih praks | Leto 10

Petek, 12.–nedelja, 14. 1. 2007


Okvirni urnik delovnega vikenda:

Petek

09.00: Odhod iz Metelkove (če hočete prej popiti kavico, bo pisarna odprta od 8.30 naprej)
14.00: Prihod v Labin, namestitev in predstavitev Gradske galerije Labin (srečanje z umetniško vodjo galerije Sabino Salamon)
16.0020.00: Analiza razstav
20.00: Večerja + spoznavanje nočnega življenja

Sobota

10.0014.00: Analiza razstav in srečanje z umetnikom Alenom Floričičem
16.0020.00: Analiza razstav
20.00: Večerja + spoznavanje nočnega življenja

Nedelja

11.0016.00: Analiza razstav


Analiza preteklih razstav SU

 • Mojca Puncer (Čisto umazano, Med ognjem in umetnostjo)
 • Petja Grafenauer Krnc (This art is recycled, Odprti Rog, Obiskovalci)
 • Jaka Železnikar (This art is recycled, Odprti Rog, Medij je orožje, vzemi ga v roke)
 • Monika Ivančič (Ko umetnost nabija, Medij je orožje, vzemi ga v roke, Obiskovalci)
 • Petra Kapš (This art is recycled, Čisto umazano, Odprti rog)
 • Ivana Bago (Med ognjem in umetnostjo, Ko umetnost nabija)
 • Vasja Nagy (Ko umetnost nabija, Med ognjem in umetnostjo, Camera Lucida)


V analizi smo se poskušali osredotočati predvsem na naslednje stvari:

 • dobre in šibkejše strani razstave
 • sugestije: kaj bi sami še upoštevali pri izbiri umetniških del
 • kateri vidik so tečajniki spregledali
 • reference z ozirom na umetniško prakso in teorijo
 • analiza koncepta razstave, umeščenost posamičnih umetniških del v koncept

Ključne opazke glede razstav:

 • prav vse razstave so vključevale vsaj eno delo, ki se ni popolnoma vključilo v koncept razstave;
 • odprto vprašanje: ali sopostavljanje del pomeni, da kurator(ji) smatrajo ta dela za kvalitetno enakovredna ali sorodna?;
 • odprto vprašanje: ali selekcija pomeni tudi vrednotenje – če da, glede na kaj? (izbor kvalitetnih del na izbrano temo? ali izbor teme hkrati vključuje izjavo o tem, da je ta tema za sodobno (sedanjo) produkcijo najbolj relevantna in so dela, ki ne tematizirajo izbrane teme zato ‘slabša’?).

Za labinsko odpravo lahko na splošno rečemo, da je bila uspešna, saj smo se na enem mestu uspeli zbrati prav vsi, ki smo udeleženi v procesu Laboratorija SU in tako aktivno sodelovati v začrtanem programu delovnega vikenda. Analize razstav so se je izkazala za izredno pomemben korak v delovanju laboratorija SU, saj so nam odprle nov pogled na zadeve, tako z organizacijske kot z vsebinske plati. Presežek je vsekakor bil naše poglobljeno razmišljanje o procesih nastajanja razstav in njihovi končni realizaciji . Izkušnja je bila zelo dragocena, saj se lahko sedaj na podlagi izdvojenih šibkih in močnih plati (do katerih smo prišli s skupinsko analizo na podlagi konkretnih izkušenj!) osredotočimo na koncipiranje našega končnega projekta. Analiza razstav je posredno, preko debate, pokazala tudi na določene afinitete in način razmišljanja posameznika, ki bo aktivno vpleten v proces dela Laboratorija SU.

Poleg dela pa seveda ne smemo pozabiti tudi na segmenta druženja in spoznavanja, ki sta ključna za dinamiko skupine in kasnejše skupno delovanje. Dejstvo je, da se je meja med formalnim (delo) in neformalnim (druženje in spoznavanje) delom kaj hitro zabrisala, saj sta se začela povsem prepletati in na koncu ju dejansko ni bilo več možno ločiti.

Še enkrat se je delovna izolacija izkazala za nadvse pozitivno in koristno dejanje. Kombinacija istrskega zraka in jutranjega pogleda skozi okno apartmaja, pa je verjetno še konkretneje pripomogla k temu, da smo se udeleženci delovnega vikenda le s težavo vrnili nazaj v Ljubljano. Celotno dogajanje na delovnem vikendu torej lahko strnemo v tri besede: koristno, prijetno in zanimivo.

Delovni vikend v Labinu
Delovni vikend v Labinu
Delovni vikend v Labinu
Delovni vikend v Labinu
Delovni vikend v Labinu
Delovni vikend v Labinu
Delovni vikend v Labinu
Delovni vikend v Labinu
Delovni vikend v Labinu
Scroll up