Devet let sveta umetnosti

by

Laboratorij kuratorskih praks | Leto 10 | Pogovor, predstavitev in projekcije


Četrtek, 26. oktober 2006, ob 21. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Predstavitev dosežkov in dogodkov devetih let Sveta umetnosti, šole za sodobno umetnost, pogovor o novih izzivih in projekcije iz bogatega arhiva šole.

Svet umetnosti, šola za sodobno umetnost, letos stopa v svoje deseto leto. Saša Nabergoj (vodja šole), Barbara Borčić (svetovalka šole), Nevenka Šivavec (mentorica Tečaja za kustose), sodelavci in udeleženci Sveta umetnosti se bodo v pogovoru na šolo ozrli z vidika raznolikega in razvejanega sveta umetnosti – in potegnili črto pod prvo devetletko.

Tokratni pogovor je tudi prvi v seriji dogodkov, na katerih bomo govorili o različnih modelih izobraževanja na področju sodobne umetnosti, teoretskih utemeljitvah in udejanjanju v praksi. Predstavili bomo načrte Sveta umetnosti za šolsko leto 2006/2007, ki bo deloma potekal v utečenih okvirih, predvsem pa bo zasnovan raziskovalno in eksperimentalno.

Vzpostavili bomo Laboratorij Sveta umetnosti, ki bo imel svoj dom v Projektni sobi in na medmrežju. V Laboratorij smo povabili izbrane dosedanje udeležence šole, ki bodo debatirali o kuratorski praksi, analizirali, kontekstualizirali in vrednotili sodobno umetnost. Svoje zaključke bodo predstavili v obliki javnega umetniškega dogodka.


Prvo devetletko šole bomo obudili tudi s pomočjo video projekcij in predstavitvijo bogatega fotografskega gradiva. Razstave, mentorska srečanja, študijska potovanja, delavnice bodo spet zaživele v sliki, vsak spomin pa bo lahko dobrodošla spodbuda za konstruktiven predlog, mnenje ali komentar.

Ob tej posebni priložnosti bomo prvič javno predstavili vse video eseje udeležencev Seminarja iz pisanja, ki so pod vodstvom mentorjev Nevena A. Korde in Zemire Alajbegović s kamero dokumentirali različne razstave sodobne umetnosti. Video eseji kot zaključne naloge predstavljajo spodbudno študijsko analizo celotnega konteksta posamezne razstave in imajo danes izjemno dokumentarno vrednost tako za našo šolo kot tudi za galerije in na razstavah sodelujoče umetnike.

Letnik 03/04
Petja Grafenauer Krnc, Jani Pirnat, Brigita Strnad in Vasja Nagy > Ready to Change (Galerija P74)
Irena Čerčnik, Mojca Puncer, Andreja Milošič, Eugen Vodopivec Borkovsky > Our House Is a House That Moves (Galerija Škuc)

Letnik 04/05
Sandra Belšak > Polona Tratnik: Lasje (Mala galerija)
Jaka Železnikar > Mojca Pelcar Šarf: Nebo nad mestom (Galerija P74)
Tevž Logar > Mladen Stilinović: Umetnik na delu (Galerija Škuc)

Letnik 05/06
Miha Colner in Nika Arhar > Odprti Rog (Tovarna Rog in Galerija Škuc)


Svet umetnosti od 1996 do 2006

Od leta 1996 je Tečaj za kustose končalo 61 tečajnikov, ki so pripravili 9 razstav v Galeriji Škuc, Galeriji Kapelica, Tovarni Rog in Mestni galeriji Labin. Na študijskih potovanjih na Slovaško, Poljsko, Dunaj, v Beograd, Zagreb, Dubrovnik, Istro in Sarajevo smo spoznavali mednarodna umetnostna prizorišča in se povezovali s tamkajšnjimi akterji.

Seminar iz pisanja, ki poteka od leta 2003 v obliki celoletnega študijskega dela ali kot serija tematskih delavnic, je obiskovalo 18 udeležencev.

Tretji del Sveta umetnosti predstavljajo javna predavanja, na katerih je od leta 1997 sodelovalo 42 predavateljev iz slovenskega in mednarodnega prostora. V različnih tematskih sklopih smo skupaj raziskovali aktualna vprašanja s področja teorije in prakse sodobne umetnosti. Številni predavatelji so poleg Ljubljane gostovali tudi v Celju, Novi Gorici, Zagrebu, Dubrovniku in Bratislavi.

Program šole je dokumentiran v petih zbornikih (predavanja, dosežki tečaja, sklepna razstava in intervjuji s predavatelji, ki jih predstavijo v širšem kontekstu njihovega delovanja), ki predstavljajo dragoceno gradivo za spoznavanje in raziskovanje izbranih tematik ter umetniških, kuratorskih in kritiških praks.


Vabljeni na sproščeno druženje s starimi znanci iz Sveta umetnosti!

Scroll up