Devet let sveta umetnosti

by

Laboratorij kuratorskih praks | Letnik 10 | Pogovor, predstavitev in projekcije


Predstavitev dosežkov in dogodkov devetih let Sveta umetnosti, šole za sodobno umetnost, pogovor o novih izzivih in projekcije iz bogatega arhiva šole.Svet umetnosti, šola za sodobno umetnost, letos stopa v svoje deseto leto. Saša Nabergoj (vodja šole), Barbara Borčić (svetovalka šole), Nevenka Šivavec (mentorica Tečaja za kustose) so v pogovoru na šolo ozrle z vidika raznolikega in razvejanega sveta umetnosti – in potegnile črto pod prvo devetletko. Tečaj za kustose je od leta 1996 uspešno zaključilo 61 posameznikov, ki so postavili devet razstav sodobne umetnosti, seminar je obiskalo 18 udeležencev, 42 predavateljev je pripravilo 43 predavanj. Pet (tudi) dvojnih zbornikov pa predstavlja dragoceno gradivo za spoznavanje in raziskovanje izbranih tematik ter umetniških, kuratorskih in kritiških praks.

Tokratni pogovor je bil tudi prvi v seriji dogodkov, na katerih se bo govorilo o različnih modelih izobraževanja na področju sodobne umetnosti, teoretskih utemeljitvah in udejanjanju v praksi. Predstavljeni so bili načrti Sveta umetnosti za šolsko leto 2006/2007, ki bo deloma potekal v utečenih okvirih, predvsem pa bo zasnovan raziskovalno in eksperimentalno.

Predstavili smo Laboratorij Sveta umetnosti, ki bo imel svoj dom v Projektni sobi in na medmrežju, v njem pa bodo sodelovali izbrani dosedanji udeleženci šole, ki bodo debatirali o kuratorski praksi, analizirali, kontekstualizirali in vrednotili sodobno umetnost. Svoje zaključke bodo predstavili v obliki javnega umetniškega dogodka.

Prvo devetletko šole so obudile tudi video projekcije in predstavitev bogatega fotografskega gradiva. Razstave, mentorska srečanja, študijska potovanja, delavnice so spet zaživele v sliki, vzpodbudile obujanje spominov in konstruktivno debato med obiskovalci dogodka.

Ob tej posebni priložnosti smo prvič javno predstavili vse video eseje udeležencev Seminarja iz pisanja, ki so pod vodstvom mentorjev Nevena A. Korda in Zemire Alajbegović s kamero dokumentirali različne razstave sodobne umetnosti. Video eseji kot zaključne naloge predstavljajo vzpodbudno študijsko analizo celotnega konteksta posamezne razstave in imajo danes izjemno dokumentarno vrednost tako za našo šolo kot tudi za galerije in na razstavah sodelujoče umetnike. Prisotnim je nekaj več o poteku delavnice, njenih specifikah in o načrtih za prihodnost povedal Neven A. Korda.


Letnik 03/04

Petja Grafenauer Krnc, Jani Pirnat, Brigita Strnad in Vasja Nagy:
Ready to Change (Galerija P74, 7. 5. – 30. 6. 2004 )

Irena Čerčnik, Mojca Puncer, Andreja Milošič, Eugen Vodopivec Borkovsky:
Our House Is a House That Moves (Galerija Škuc, 7.5. – 11.6.2004 )


Letnik 04/05

Sandra Belšak: Polona Tratnik: Lasje (Mala galerija, 22.4. – 12.6.2005)

Jaka Železnikar: Mojca Pelcar Šarf: Nebo nad mestom (Galerija P74, 19.4. – 7.5.2005)

Tevž Logar: Mladen Stilinović: Umetnik na delu (Galerija Škuc, 12.5. – 18.6.2005)


Letnik 05/06

Miha Colner in Nika Arhar: Odprti Rog (Tovarna Rog in Galerija Škuc, 23.6. – 19.7.2006)

Devet let sveta umetnosti
Devet let sveta umetnosti
Devet let sveta umetnosti
Devet let sveta umetnosti
Devet let sveta umetnosti
Scroll up