Udeleženke_ci šole 2022/2024

2. letnik

Foto: osebni arhiv

Blažka Kirm (1996) je diplomirala na Oddelku za slavistiko in Oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V Narodni galeriji je delovala na izobraževalnem oddelku, kjer je snovala izobraževalne programe in v sklopu študijske prakse raziskovala dostopnost galerije in kulturne dediščine. V zadnjem letu deluje v marketing in PR oddelku Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Sodelovala je pri pripravi 27. bienala oblikovanja BIO27 Supervernakularno – Oblikovanje za regenerativno prihodnost ter pri spremljevalnem programu razstave Iščem stanovanje … Sto let organizirane stanovanjske gradnje.

Foto: osebni arhiv

Lara Zupan (1998) je absolventka Akademije za vizualno umetnost. V času študija je kot umetnica raziskovala predvsem koncept dediščine, ter kako sta z njo povezana tako ona sama kot širši svet. Pri svoji praksi uporablja tekstil, prejo in analogni tisk. Kot vsaka_i mlada_i Ljubljančan_ka, posega tudi po vseh možnih side hustlih. Ob poletjih je delala v splitskih galerijah, zdaj pa kot oblikovalka in fotografinja sodeluje z bistrojem Frutarija na otoku Vis. Kot prostovoljka od leta 2016 sodeluje na festivalih LIFFe in FDF, za Laboratorij za bioinformatiko na Univerzi v Ljubljani pa producira izobraževalne videe. Oblikovala je tudi več pesniških zbirk in revij.

Foto: Hannamari Shakya

Lin Gerkman (1995) je diplomiral iz industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno končuje magistrski študij. Deluje na področju oblikovanja in vizualne umetnosti. Izhaja iz fotografije, ki jo pogosto povezuje z drugimi mediji. V svojih delih raziskuje aktualno dogajanje in ostanke novejše zgodovine, ki ga oblikujejo. Zanima ga razumevanje odnosa posameznika_ce do doma, vplivov družbenih tranzicij ter odnosa med javnim in zasebnim. Svoja dela je do sedaj predstavil na samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Deluje v okviru fotografskega kolektiva in umetniškega produkcijskega prostora Kela in je član oblikovalske skupine Garnitura.

Foto: osebni arhiv

Neža Vengust (2000) končuje dodiplomski študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer trenutno piše diplomsko nalogo s področja jugoslovanske naivne umetnosti in z njo povezanega umetnostnega sistema. Deluje kot novinarka in recenzentka vizualne umetnosti na Radiu Študent. Zanimata jo predvsem mlada slovenska umetnost in delovanje slovenskih kulturno-umetnostnih institucij. Pri portalu Odrišča se posveča pisanju refleksij o sodobnih scenskih umetnostih. Opravlja študentsko delo v Cukrarni in Galeriji Kresija. Spomladi 2022 je sodelovala pri pripravi in korekturah kataloga slovenske razstave na Beneškem bienalu Marko Jakše: Brez gospodarja.

Foto: osebni arhiv

Svitlana Ryabishchuk (1998, Cherkasi, Ukrajina) je leta 2020 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer trenutno končuje vzporedni magistrski študij slikarstva in grafike. Njena dela v veliki meri temeljijo na ukrajinski narodni kulturi, dediščini, folklori, sovjetski ikonografiji in človeški izkušnji integracije v nov družbeno-kulturni prostor. V svoji umetniški praksi eksperimentira s sovjetskimi artefakti, ki jih integrira v slikarski medij, prostorsko postavitev ali medij grafike. Pri svojem delu raziskuje naravo sovjetske dediščine in postsovjetske realnosti ter njunega vpliva na sedanji čas, pri čemer jo zanima poskus ohranjanja, arhiviranja in prenašanja kulturne vrednosti objekta. Svoja dela je do sedaj predstavila na skupinskih razstavah, med drugim v Cukrarni, galeriji Modri kot, galeriji Skedenj, v sklopu projekta TAM-TAM plakatov in v GT22. Za slednjo je letos prejela listino Primavera.

Foto: osebni arhiv

Vida Šturm (1999) je študentka umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2021 je del kolektiva Galerije DobraVaga, kjer kurira razstave, vodi pogovore z umetnicami_ki in je koordinatorka programa Odprti atelje. V letu 2022 je sodelovala pri pripravi razstave Kamen, papir, škarje v Plečnikovi hiši in v Plečnikovi trafiki.

1. letnik

Foto: osebni arhiv
Barbara Povše je diplomantka kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer nadaljuje z magistrskim študijem sociologije. Med letoma 2019 in 2021 je bila predsednica Društva kulturologov Kult.co. Delovne izkušnje je nabirala v raznovrstnih kulturno-umetniških organizacijah, kot so Založba Goga, Slovensko mladinsko gledališče, Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Center za kreativnost. Njeni prispevki so objavljeni v reviji Rast. Zanimajo jo predvsem subverzivne umetniške prakse, kulturna produkcija in kritiško pisanje. (Foto: osebni arhiv)
Foto: osebni arhiv

Blažka Kirm (1996) je diplomirala na Oddelku za slavistiko in Oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V Narodni galeriji je delovala na izobraževalnem oddelku, kjer je snovala izobraževalne programe in v sklopu študijske prakse raziskovala dostopnost galerije in kulturne dediščine. V zadnjem letu deluje v marketing in PR oddelku Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Sodelovala je pri pripravi 27. bienala oblikovanja BIO27 Supervernakularno – Oblikovanje za regenerativno prihodnost ter pri spremljevalnem programu razstave Iščem stanovanje … Sto let organizirane stanovanjske gradnje.

Foto: Anamarija Pocrnjič

Isidora Todorić končuje magistrski študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je diplomirala na Oddelku za video, animacijo in nove medije. Deluje v različnih medijih in med njimi. Njena praksa temelji na opazovanju in iskanju ter vzpostavljanju povezav med opaženim. Do prostora pristopa skozi naseljevanje in razraščanje. Včasih tudi kaj razstavi.

Foto: Mojca Radkovič

Jernej Čuček Gerbec je magistriral iz vizualne kulture in sodobne umetnosti na finski univerzi Aalto. Pred tem pa v Ljubljani pridobil diplomo iz fotografije na VIST-u. Kot umetnik je razstavljal v Sloveniji, v Združenem kraljestvu, ZDA in na Finskem. Od leta 2019 deluje kot kritik pri mediju Koridor, od leta 2020 pa tudi kot urednik redakcije Podobe. Z magistrsko nalogo se je začel zanimati za estetiko vsakodnevnega, ki jo proučuje tako teoretsko kot praktično, skozi premišljevanje o vlogi skrbi za sočloveka, ter kako se ta navezuje na umetniške prakse.

Foto: osebni arhiv

Lara Nagy končuje dodiplomski študij umetnostne zgodovine in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za magistrski študij načrtuje selitev v tujino in vpis v program umetnostne zgodovine in kuratorskih študij. Zadnje leto opravlja študentsko delo v Narodni galeriji, kjer kot animatorka izvaja vodstva in delavnice. Pred tem je delala kot informatorka v Obalnih galerijah Piran. Na Radioteleviziji Slovenija v regionalnem centru Radia Koper se je uvajala v medijske vsebine, v sklopu katerih je pisala prispevke s področja kulture in umetnosti. Sodelovala je tudi pri promociji filmskega programa v Kosovelovem domu Sežana.

Foto: osebni arhiv

Lara Zupan (1998) je absolventka Akademije za vizualno umetnost. V času študija je kot umetnica raziskovala predvsem koncept dediščine, ter kako sta z njo povezana tako ona sama kot širši svet. Pri svoji praksi uporablja tekstil, prejo in analogni tisk. Kot vsaka_i mlada_i Ljubljančan_ka, posega tudi po vseh možnih side hustlih. Ob poletjih je delala v splitskih galerijah, zdaj pa kot oblikovalka in fotografinja sodeluje z bistrojem Frutarija na otoku Vis. Kot prostovoljka od leta 2016 sodeluje na festivalih LIFFe in FDF, za Laboratorij za bioinformatiko na Univerzi v Ljubljani pa producira izobraževalne videe. Oblikovala je tudi več pesniških zbirk in revij.

Foto: Hannamari Shakya

Lin Gerkman (1995) je diplomiral iz industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno končuje magistrski študij. Deluje na področju oblikovanja in vizualne umetnosti. Izhaja iz fotografije, ki jo pogosto povezuje z drugimi mediji. V svojih delih raziskuje aktualno dogajanje in ostanke novejše zgodovine, ki ga oblikujejo. Zanima ga razumevanje odnosa posameznika_ce do doma, vplivov družbenih tranzicij ter odnosa med javnim in zasebnim. Svoja dela je do sedaj predstavil na samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Deluje v okviru fotografskega kolektiva in umetniškega produkcijskega prostora Kela in je član oblikovalske skupine Garnitura.

Foto: osebni arhiv

Neža Vengust (2000) končuje dodiplomski študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer trenutno piše diplomsko nalogo s področja jugoslovanske naivne umetnosti in z njo povezanega umetnostnega sistema. Deluje kot novinarka in recenzentka vizualne umetnosti na Radiu Študent. Zanimata jo predvsem mlada slovenska umetnost in delovanje slovenskih kulturno-umetnostnih institucij. Pri portalu Odrišča se posveča pisanju refleksij o sodobnih scenskih umetnostih. Opravlja študentsko delo v Cukrarni in Galeriji Kresija. Spomladi 2022 je sodelovala pri pripravi in korekturah kataloga slovenske razstave na Beneškem bienalu Marko Jakše: Brez gospodarja.

Foto: osebni arhiv

Svitlana Ryabishchuk (1998, Cherkasi, Ukrajina) je leta 2020 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer trenutno končuje vzporedni magistrski študij slikarstva in grafike. Njena dela v veliki meri temeljijo na ukrajinski narodni kulturi, dediščini, folklori, sovjetski ikonografiji in človeški izkušnji integracije v nov družbeno-kulturni prostor. V svoji umetniški praksi eksperimentira s sovjetskimi artefakti, ki jih integrira v slikarski medij, prostorsko postavitev ali medij grafike. Pri svojem delu raziskuje naravo sovjetske dediščine in postsovjetske realnosti ter njunega vpliva na sedanji čas, pri čemer jo zanima poskus ohranjanja, arhiviranja in prenašanja kulturne vrednosti objekta. Svoja dela je do sedaj predstavila na skupinskih razstavah, med drugim v Cukrarni, galeriji Modri kot, galeriji Skedenj, v sklopu projekta TAM-TAM plakatov in v GT22. Za slednjo je letos prejela listino Primavera.

Foto: osebni arhiv

Tina Poglajen je filmska kritičarka. Sodeluje z Radiem Slovenija, njena besedila o filmu pa so med drugim objavili tudi v časniku Dnevnik, revijah Ekran, KINO! in Dialogi, ameriških publikacijah Film Comment in Indiewire. Sooblikuje filmski program na festivalu LIFFe in se ukvarja s filmsko vzgojo.

Foto: osebni arhiv

Vida Šturm (1999) je študentka umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2021 je del kolektiva Galerije DobraVaga, kjer kurira razstave, vodi pogovore z umetnicami_ki in je koordinatorka programa Odprti atelje. V letu 2022 je sodelovala pri pripravi razstave Kamen, papir, škarje v Plečnikovi hiši in v Plečnikovi trafiki.

Scroll up