Seminar 2008/2009

Seminar iz pisanja zapolnjuje vrzel v teoretski in kritiški refleksiji ter spodbuja pisanje o sodobnih umetniških praksah in iniciira nove diskurze, metode zapisovanja in zgodovinjenja umetniških praks. Sestavljajo ga delavnice, ki jih vodijo gostujoči strokovnjaki in so namenjene seznanjanju z različnimi žanri pisanja in medijskih predstavitev ter praktičnemu preizkušanju v njih.

Za vsako posamično delavnico bomo pripravili javni razpis za udeležbo. Natančen urnik bo pripravljen oktobra 2008.


Scroll up