Eda Čufer: Intervju kot orodje konceptualizacije

by

Laboratorij kuratorskih praks
2007/2008
Letnik 11

Delavnica št. 2

17., 18. in 29. januar 2008

Rok za prijavo: 14. januar 2008


Različne skupnosti oblikujejo svoje kolektivne identitete skozi oblikovanje specifičnih komunikacijskih načel. Za razliko od totalitarnih družb, kamor so spadale tudi nekdanje socialistične družbe v Vzhodni Evropi, demokratične družbe naravnost malikujejo vse vrste javnega, spontanega izjavljanja. Intervjuji, okrogle mize, javne diskusije, raziskave primerov z izpraševanjem neposredno vpletenih etc. so v sodobnem komunikacijskem okolju dominantne medijske oblike preko katerih se regulira družbeno življenje kot celota. S spremembo družbene ureditve po letu 1989 so Vzhodno Evropske družbe v temelju spremenile svoje komunikacijske navade. Bolj kot premišljeni, avtoritarni ali avtoritativni besedi, v demokratičnem kapitalizmu verjamemo besedi, ki “privre iz srca”, ki se spontano konstituira neposredno pred nami. Intervju je eno najbolj prevladujočih komunikacijskih orodij v sodobni kapitalistični družbi.

V okviru delavnice Intervju kot orodje konceptualizacije bomo področje intervjuja omejili na polje moderne in sodobne umetnosti. O intervjuju bomo poskušali razmišljati kot o orodju konceptualizacije (ustvarjalnega razmisleka, predpriprave, načrta) različnih strokovnih praks, ki se vežejo na delovanje v polju moderne in sodobne umetnosti. Intervju (ki ga lahko opravimo v obliki avdio ali video posnetka) lahko uporabljamo v raziskovalni fazi tako pri pripravi in izvedbi umetniškega projekta, kot pri koncipiranju razstave, disertacije, kritike ali drugih sorodnih dejavnosti.

Delavnica bo vsebovala:

  • krajše uvodno predavanje in pogovor o predlaganih temah-intervjujih (dopoldne, prvi dan);
  • strategije in taktike artikuliranja vprašanj, (popoldne, prvi dan);
  • izvedbe intervjujev in individualno pripravo z mentorico (drugi dan);
  • pregled in kritični pogovor o rezultatih (zadnji dan).

Med drugim dnem delavnice (izvedba intervjujev) in tretjim dnem (pregled in kritični pogovor o rezultatih) so trije dnevi premora. V tem času kandidati opravijo prepise intervjujev iz avdio ali video posnetkov v tekstualno obliko in intervjuje tudi uredijo v obliko primerno za objavo. Intervju naj obsega najmanj osem in največ dvanajst strani.

Udeleženci delavnice bodo pred začetkom delavnice pripravili predlog za intervju (z osebo, ki jih osebno in/ali profesionalno zanima) ter vsaj 10 vprašanj, na katera se bodo osredotočili. Pripravljeni predlogi, ki jih bodo udeleženci predhodno sporočili mentorju, bodo tudi zagotovilo, da so pripravljeni intervjuje izpeljati v dogovorjenem roku in so predpogoj za udeležbo. Intervjuji morajo biti izvedeni v petek, 18. januarja. Pri dogovarjanju z želenimi intervjuvanci vam lahko priskočimo na pomoč.

Organizatorji bomo poskrbeli, da bo najboljši intervju objavljen v rubriki Sveta umetnosti v Likovnih besedah.


Urnik:

17. januar (četrtek)
11.00-14.00: krajše uvodno predavanje mentorice s primeri; pogovor o
predlaganih temah – intervjujih
16.00-19.00: strategije in taktike artikuliranja vprašanj

18. januar (petek)
Ves dan: izvedba intervjujev in individualni pogovor z mentorico (urnik bo prilagodljiv glede na dogovorjene intervjuje)

29. januar (torek)
11.00-14.00: pregled in kritični pogovor o rezultatih


Cena delavnice je 10 € za posameznike in 15 € za predstavnike institucij. Število mest je omejeno na petnajst udeležencev.

Prijavo pošljite na elektronski naslov: svetumetnosti@scca-ljubljana.si, poštni naslov ali prinesite osebno:
Zavod SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Uradne ure: 11.00-15.00

Kontakt:
Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 11.00-15.00)
Kontaktni osebi: Saša Nabergoj ali Maja Lozič
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 431 83 85
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si

Scroll up