Eda Čufer: Intervju kot orodje konceptualizacije

by

Različne skupnosti oblikujejo svoje kolektivne identitete skozi oblikovanje specifičnih komunikacijskih načel. Za razliko od totalitarnih družb, kamor so spadale tudi nekdanje socialistične družbe v Vzhodni Evropi, demokratične družbe naravnost malikujejo vse vrste javnega, spontanega izjavljanja. Intervjuji, okrogle mize, javne diskusije, raziskave primerov z izpraševanjem neposredno vpletenih etc. so v sodobnem komunikacijskem okolju dominantne medijske oblike preko katerih se regulira družbeno življenje kot celota. S spremembo družbene ureditve po letu 1989 so Vzhodno Evropske družbe v temelju spremenile svoje komunikacijske navade. Bolj kot premišljeni, avtoritarni ali avtoritativni besedi, v demokratičnem kapitalizmu verjamemo besedi, ki »privre iz srca«, ki se spontano konstituira neposredno pred nami. Intervju je eno najbolj prevladujočih komunikacijskih orodij v sodobni kapitalistični družbi.

V okviru delavnice Intervju kot orodje konceptualizacije bomo področje intervjuja omejili na polje moderne in sodobne umetnosti. O intervjuju bomo poskušali razmišljati kot o orodju konceptualizacije (ustvarjalnega razmisleka, predpriprave, načrta ) različnih strokovnih praks, ki se vežejo na delovanje v polju moderne in sodobne umetnosti. Intervju (ki ga lahko opravimo v obliki avdio ali video posnetka) lahko uporabljamo v raziskovalni fazi tako pri pripravi in izvedbi umetniškega projekta, kot pri koncipiranju razstave, disertacije, kritike ali drugih sorodnih dejavnosti.

Delavnica bo vsebovala krajše uvodno predavanje in pogovor o predlaganih temah-intervjujih (dopoldne, prvi dan); strategije in taktike artikuliranja vprašanj, (popoldne, prvi dan), izvedbe intervjujev (drugi dan), pregled in kritični pogovor o rezultatih (tretji dan). Med drugim dnem delavnice (izvedba intervjujev) in tretjim dnem (pregled in kritični pogovor o rezultatih) sta dva dni premora. V tem času kandidati opravijo prepise intervjujev iz avdio ali video posnetkov v tekstualno obliko in intervjuje tudi uredijo v obliko primerno za objavo. Intervju naj obsega najmanj osem in največ dvanajst strani.

Udeleženci delavnice bodo pred začetkom delavnice pripravili enega ali več predlogov za intervju (osebo, temo, področje). Pripravljeni predlogi, ki jih bodo udeleženci predhodno sporočili mentorju, bodo tudi zagotovilo, da so pripravljeni intervjuje izpeljati v dogovorjenem roku in so predpogoj za udeležbo.

Organizatorji bomo poskrbeli, da bodo vsi intervjuji, ki bodo uspešno izvedeni v okviru delavnice, objavljeni v javnih medijih.

Scroll up