World of Art in 2020

by

World of Art | School for Curatorial Practices and Critical Writing | Year 17


V letu 2020 z izobraževanjem v Šoli za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti nadaljuje 17. generacija šole. Kuratorke Tia Čiček, Kristina Ferk, Katja Filovski, Lara Mejač, Anja Seničar in Rea Vogrinčič pod mentorskim vodstvom kuratorke Alenke Gregorič in umetnika Mirana Moharja snujejo letno razstavo šole Svet umetnost, ki bo na ogled maja v Galeriji Škuc. Jeseni v koprodukciji s Kinom Šiška pripravljamo razstavo nemškega umetnika Kima Albrechta ter nadaljujemo z nizom javnih predavanj Paralelni sistemi. Vzpostavljanje in uveljavljanje intermedijske umetnosti. Šola Svet umetnosti jeseni odpira svoja vrata 18. generaciji udeleženk in udeležencev. Dveletno izobraževanje bo trajalo predvidoma od oktobra 2020 do junija 2022, pripravljamo pa ga v partnerstvu z Galerijo Cukrarna.

Razstave

V letu 2020 pripravljamo dve razstavi. Končna razstava 17. generacije Sveta umetnosti bo sopostavila umetniška dela Maruše Meglič in Sare Rman, dialog kuratork in umetnic pa bo v ospredje postavil zanimanje za materialnost objekta. Kuratorke bodo za svoj razstavni projekt v skupinah pripravile načrt odnosov z javnostmi, načrt pridobivanja dodatnih finančnih sredstev, tehnični načrt in zasnovale obrazstavne dogodke. Odprtje končne razstave bo 19. maja 2020 v Galeriji Škuc, na ogled pa bo 11. junija 2020. Jeseni v sklopu šole in razstavno-raziskovalnega programa Studio 6 v koprodukciji s Kinom Šiška pripravljamo razstavo nemškega umetnika Kima Albrechta.

Paralelni sistemi. Vzpostavljanje in uveljavljanje intermedijske umetnosti

Jeseni 2020 bomo z nizom javnih predavanj Paralelni sistemi. Vzpostavljanje in uveljavljanje intermedijske umetnosti nadaljevali z raziskovanjem intermedijske umetnosti v Sloveniji. Iz raziskovanja mehanizmov financiranja, kulturne politike in izobraževanja bomo prešli na vprašanja organizacije, medijev in reprezentacije. Intermedijska umetnost se kot nov umetnostni pojav ni vedno prekrivala z obstoječo umetnostno infrastrukturo, zato so akterji in akterke poskušali vzpostaviti vzporeden sistem različnih platform, festivalov in prostorov, kot tudi iskali možne vpise v prevladujoč umetnosti sistem. Predavatelj Domenico Quaranta in predavateljici Sabine Himmelsbach in Katharina Gsöllpointner bodo z različnih vidikov predstavili premisleke o dogajanju na področju intermedijske umetnosti v devetdesetih letih minulega stoletja, refleksijo kuratorskih procesov in iskanje novih razstavnih medijev in festivalov za razstavljanje intermedijske umetnosti. Sabine Himmelsbach je imela pomembno vlogo pri mednarodnem festivalu Štajerska jesen (Steirischer Herbst) in vodilni položaj v ključni instituciji za medijsko umetnost ZKM | Center for Art and Media, Karlsruhe, trenutno pa vodi muzej House of Electronic Arts v Baslu. Teoretičarka, kuratorka in profesorica Katharina Gsöllpointner je bila med 1991 in 1995  skupaj s Petrom Weiblom vodja festivala Ars Electronica. Od takrat se je intenzivno posvetila teoriji in razvila tudi svoj konceptualni aparat o intermedijski umetnosti. Domenico Quaranta, kritik, kurator in teoretik, ki je s slovenskim prostorom močno povezan, bo predstavil pojav intermedijske umetnosti v Italiji. Platformi intermedijskega festivala v Sloveniji pa se bo posvetila okrogla miza s producenti, ki jo bo povezovala Tjaša Pureber. Na javno razpravo smo povabili vseh pet glavnih festivalov, ki se ukvarjajo z intermedijsko umetnostjo: Pixxelpoint (Nova Gorica), KIBLIX (Maribor), MFRU (Maribor), Speculum Artium (Trbovlje) in festival sodobne umetnosti IZIS (obalna mesta). Tudi letošnji cikel smo pripravili skupaj z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo v partnerstvu z revijo ŠUM in Goethe-Institutom Ljubljana.

Vpis

Šola Svet umetnosti jeseni odpira svoja vrata 18. generaciji udeleženk in udeležencev. Prvi letnik bo trajal predvidoma od oktobra 2020 do junija 2021. Posvečen bo pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj. Udeleženke in udeleženci se bodo spoznali z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in kuratorskih praks. Posvetili se bomo tudi pisanju o sodobni umetnosti, analizi umetniških del in spoznavanju dela kuratorjev in kuratork. Drugi letnik bo trajal predvidoma od septembra 2021 do junija 2022. Posvečen bo kuratorskim študijam ter praktičnemu delu, program pa bo vključeval obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Na rednih tedenskih kuratorskih srečanjih bodo udeleženci in udeleženke zasnovali in realizirali končno razstavo in spremljevalne dogodke. 18. leto šole Svet umetnosti pripravljamo v partnerstvu z Galerijo Cukrarna, ki bo delovala pod okriljem Muzeja in galerij mesta Ljubljane. Vabilo k vpisu bo objavljeno poleti.

Pogled nazaj

Jeseni 2019 smo z nizom Paralelni sistemi. Vzpostavljanje in uveljavljanje intermedijske umetnost začeli z raziskovanjem intermedijske umetnosti v Sloveniji. Niz javnih predavanj smo pripravili skupaj z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo v partnerstvu z revijo ŠUM, Goethe-Institutom Ljubljana, Kulturnim centrom Veleposlaništva Madžarske, Balassijevim inštitutom, Moderno galerijo in Trubarjevo hišo literature. Osredotočili smo se na prizadevanja za prepoznanje intermedijske umetnosti kot samostojnega področja in vzpostavljanje kulturnopolitičnih ter finančnih mehanizmov, ki so od devetdesetih let minulega stoletja dalje opredeljevali področje in postavili slovensko intermedijsko umetnost v okvir vzporednega dogajanja v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem. V Ljubljano smo povabili Miklósa Peternáka (Madžarska) in Siegfrieda Zielinskega (Nemčija), mednarodno priznana profesorja, kuratorja in teoretika, ki sta aktivno sodelovala v vzpostavljanju medijske umetnosti in diskurza. Teoretičarka in kuratorka Suzana Milevska (Severna Makedonija) je pripravila dvodnevno delavnico pisanja. Na okrogli mizi Intermedijska umetnost in kulturna politika smo s strokovnjaki in akterji s področja intermedijske umetnosti spregovorili o načinih financiranja na državni in občinski ravni, odzivnosti kulturne politike na novo umetnostno področje in njegovi uveljavitvi v slovenskem prostoru.

Septembra smo začeli tudi z drugim letnikom šole Svet umetnosti, ki je posvečen preizkušanju v praksi. Program je razdeljen v pet modulov in vključuje redna srečanja z mentorjem in mentorico, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, raziskovalno delo in praktikume o snovanju razstave. Ob rednih kuratorskih kolegijih smo izvedli praktikume Upravljanje sponzorskih sredstev s Polono Lovšin, Odnosi z javnostmi za razstavo sodobne umetnosti z Urško Comino, Osnove kulturnega menedžmenta z Yasmin Martin Vodopivec, Katalog. Pogled urednice in Facilitacija z Urško Jurman. Z Akademijo za vizualne umetnosti AVA smo se odpravili na strokovno ekskurzijo na 58. beneški bienale pod strokovnim vodstvom Mirana Moharja.

Scroll up