Program 2007/08

Pridržujemo si pravico do spremembe urnika.

2007

oktober sobota
27. 10. 2007
Miško Šuvaković: Primerjalna teorija in zgodovina umetnosti: analiza

2008

januar četrtek, petek, torek
17., 18. in 29. 1. 2008
Eda Čufer: Intervju kot orodje konceptualizacije
februar ponedeljek, torek
11. – 12. 2. 2008
Suzana Milevska: Kooperativno kuratorstvo: Kolektivno kuratorsko telo
junij-julij 18. 6. – 8. 7. 2008 Zemira Alajbegović, Neven Korda: Video esej
Scroll up