Izidor Barši in Kaja Kraner (ŠUM): Diskurzi, ki spremljajo umetnost: Umetnostna kritika

by

Svet umetnosti | Leto 16 | Niz javnih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?


Četrtek, 6. oktober 2016, 18.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, LjubljanaTudi v drugem sklopu niza letošnjih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike.

Predavanje umešča umetnostno kritiko širše v kontekst moderne vednosti in podrobneje v razmerje z institucionalizacijo umetnostnozgodovinske discipline v poznem 19. stoletju. Posebej nas zanima dvoje: (1) umestitev kritike kot diskurzivnega žanra med njene referenčne oblike vednosti na področju humanističnih znanosti in posledice te umestitve za samo kritiko ter (2) postopno zabrisovanje kompleksnih institucionalnih, zgodovinskih, ekonomskih idr. pogojev, zvezanih z modernistično umetnostno kritiko med  vzpostavljanjem zahodnega umetnostnega sistema. Ob slednjem se podrobneje lotimo Greenbergove opredelitve modernizma in vloge kritike v njem, nato pa skušamo orisati spremembe znotraj samih umetnostnih praks, ki v določenem zgodovinskem obdobju v veliki meri prelomijo z modernističnimi interpretativnimi modeli. Kot sklepni del sledi premislek, kako so te spremembe povezane z današnjim stanjem kritike.


Izidor Barši  je diplomiral iz filozofije in sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Besedila o filozofiji, umetnosti in arhitekturi je objavljal v Tribuni, Mladini, Delu, Prazninah in Emzinu. Od leta 2010 dela v Redakciji za kulturo in humanistične vede Radia Študent, od leta 2013 je član uredništva revije Šum, v obdobju 2014–15 je bil tudi urednik pri časopisu Tribuna. V Moderni galeriji, +MSUM in Tovarni Rog je organiziral več bralnih seminarjev, osredotočenih na filozofijo in teorijo.

Kaja Kraner primarno deluje kot piska kritiških, teoretskih besedil in radijskih oddaj na področju sodobnih umetnosti. Je programska sodelavka Pekarne Magdalenske mreže, članica uredništva revije Šum, sourednikuje oddajo Art-Area na Radiu Študent ter v okviru Šuma in kolektiva Neteorit (so)vodi bralne seminarje s področja sodobnih umetnosti. Doslej se je osredotočala predvsem na odnose med umetnostjo, politiko in teorijo ter produkcijskimi okoliščinami sodobne umetnosti. Trenutno v okviru doktorskega študija raziskuje pojem geopolitike umetnosti.


Fotografije s predavanja: arhiv SCCA-Ljubljana

Predavanje Kaje Kraner in Izidorja Baršija Predavanje Kaje Kraner in Izidorja Baršija Predavanje Kaje Kraner in Izidorja Baršija Predavanje Kaje Kraner in Izidorja Baršija


Niz javnih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? pripravljata Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in SCCA-Ljubljana in je del izobraževalnega programa Svet umetnosti, šole za kustose in kritike sodobne umetnosti.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Program podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Erste sklad in Goethe Institut Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad Goethe Institut

Scroll up