Jesenski sklop niza javnih predavanj: Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15 in 16


Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

KAKO KRITIČNO JE STANJE KRITIŠKEGA PISANJA?
niz javnih predavanj: marec–oktober 2016

V jesenskih mesecih nadaljujemo z nizom predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?. Tudi v drugem sklopu letošnjih predavanj izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike.

O spremembah v sodobni kritiško-teoretski produkciji sta marca in aprila predavala Thijs Lijster in Ekaterina Degot, v septembru in oktobru pa se bodo zvrstila še predavanja Maje Breznik, Izidorja Baršija & Kaje Kraner (ŠUM) in Antonije Letinić.

Premišljanje o aktualni vlogi in statusu kritiškega pisanja na področju vizualne umetnosti in kulture smo zastavili lani, izhajalo pa je iz zavedanja, da je kritiško pisanje pomemben del umetnostnega sistema, šele s katerim lahko umetnost scela izpolnjuje svojo družbeno poslanstvo; ker pa kritika zlagoma izginja iz tradicionalnih javnih občil, se spreminja skladno z digitalizacijo medijev in demokratizacijo kulturne produkcije ter izgublja svoj položaj v “razmerju sil” znotraj samega umetnostnega polja, postajata njena vloga in položaj vedno bolj nejasna.

Več o nizu predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?


Niz javnih predavanj in delavnic Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? pripravljata Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in SCCA–Ljubljana in je del izobraževalnega programa Svet umetnosti, šole za kustose in kritike sodobne umetnosti.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Predavanja in delavnica bodo deloma v angleščini in deloma v slovenščini.

Partnerja: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in UGM – Umetnostna galerija Maribor.
Program Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Erste sklad in Goethe Institut Ljubljana.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani   UGM    Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad Goethe Institut

Scroll up