Končna postaja na gibljivih slikah

by

Svet umetnosti, šola za kustose in kritike & Galerija Alkatraz predstavljata:

Končna postaja na gibljivih slikah
Serija 26 video intervjujev z ustvarjalkami/ustvarjalci AKC Metelkova mesto na spletu

Od 3. septembra 2014 dalje


Intervjuvanci: Damijan Kracina, Uroš Weinberger, Tomaž Furlan, Vladimir Leben, Silvo Metelko, Boštjan Novak, Mirč Matek, Miran Pešič, Rok Barborič, Andrej Pezelj, Meta Kastelic, Terrah, Rajko Miladić, Tina Drčar, Mitja Ficko, Luka Drinovec, Nataša Tajnik, Neven Korda, Miha Perne, Jaka Mihelič, Rok Mohar, Edi Dobrilović, Urša Toman, Marko A. Kovačič, Anna Ehrlemark, Goran Medjugorac – Gogi, Matej Bizovičar.

Spraševali so Sebastijan Krawczyk in Jadranka Plut (Galerija Alkatraz) ter Saša Nabergoj in Simona Žvanut (Svet umetnosti).

Kamera in montaža: Ana Grobler in Sebastian Krawczyk


Sodelavci Galerije Alkatraz in šole za kustose in kritike Svet umetnosti že od leta 2011 raziskujemo zgodovino metelkovske vizualne scene, z ustvarjalkami in ustvarjalci AKC Metelkova mesto pa mapiramo aktualno vizualno produkcijo AKC Metelkova mesto. Najprej smo se zbrali na Vmesni postaji in za 19. obletnico AKC Metelkova mesto septembra 2012 pripravili razstave, intervencije, projekcije, pogovore in odprli ateljeje, da bi se aktualna metelkovska likovna prodkucija pokazala v vsej svoji raznolikosti.

Naslednje leto smo ob 20. obletnici AKC Metelkova mesto septembra 2013 prispeli na Končno postajo. Obravnavo metelkovske likovne produkcije smo nadgradili z raziskavo ne le njene zgodovine, pač pa zgodovinskega spomina celotne AKC Metelkova mesto. Velik del naše pozornosti smo namenili vizualnim intervencijam v javni prostor: v sodelovanju s posamičnimi avtorji smo pripravil njihov do zdaj najbolj natančen popis in mu dodali več kot petdeset fotografij posameznih umetniških intervencij in opomb, ki poskušajo čim bolj natančno popisati njihov nastanek.

Naš razstavno-raziskovalni projekt se je zaokrožil s serijo 26 video intervjujev z metelkovskimi ustvarjalkami in ustvarjalci, ki danes delujejo na Metelkovi, in tudi s tistimi, ki smo jih ocenili kot ključne, pa jih ni več tu. Tako smo ohranili zgodbe metelkovskih protagonistov, ki se medsebojno dopolnjujejo, prekrivajo in si tudi nasprotujejo.

Ob 21. obletnici AKC Metelkova intervjuje, ki so dostopni v fizičnem video arhivu na SCCA, od 3. septembra 2014 selimo na splet. Vsak teden bomo na spletni strani šole Svet umetnosti objavili en intervju. Tudi zato, da z video eseji na spletu omogočimo karseda široko dostopnost in »digitaliziramo« 21. rojstni dan Metelkove. In da počastimo zgodovino Metelkove, osebne zgodovine ustvarjalk in ustvarjalcev, subjektive poglede in multiplost narativov.

Program 21. obletnice AKC Metelkova mesto.


Produkcija:
SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana / Svet umetnosti
KUD Mreža / Galerija Alkatraz

Podpora: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo
Zahvala: Ustvarjalke in ustvarjalci AKC Metelkova mesto


Scroll up