Konec 1. letnika 16. generacije šole Svet umetnosti

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Prvi teden v mesecu juliju končujemo s prvim letnikom že 16. generacije Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti.

Od januarja do julija 2017 so šolo obiskovali_e Urška Aplinc, Živa Brglez, Maja Burja, Anabel Karolyn Černohorski, Magdalena Germek, Anja Guid, Nika Ham, Ajda Ana Kocutar, Iza Pevec, Adrijan Praznik in Nina Tepeš. Letošnje predavateljice Alenka Pirman, Rebeka Vidrih, Vesna Čopič, Asta Vrečko, Saša Nabergoj in Simona Žvanut so pokrivale teme umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, predavanja pa so bila osredinjena predvsem na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks. Seminarji in delavnica v prvem letniku pri Andreju Pezlju, Petji Grafenauer, Kaji Kraner, Izidorju Baršiju in Barbari Borčić so bili posvečeni kritiškemu pisanju, analizi razstav in spoznavanju s teorijo. V sklopu modulov so se udeleženke in udeleženec na obisku pri Jani Ferjan in Teji Merhar v MSUM spoznali z zbiranjem dokumentacije, Ines Kežman z Zavoda Motovila ter Dušan Dovč pa sta jim predstavila razpise financiranja kulturnih projektov iz lokalnih, nacionalnih in evropskih virov.

V praksi so se udeleženke in udeleženec lahko preizkusili pri snovanju in izvedbi dveh razstav v organizaciji SCCA-Ljubljana. To sta bili razstava Neki piše (2. 3.–2. 4. 2017, Vodnikova domačija) in razstava re- ob dvajseti obletnici šole Svet umetnosti (9.–26. 5. 2017, Galerija Škuc). Poseben praktični vpogled v kuratorsko delo so pridobili v okviru srečanj Kuratorska raziskava z Vladimirjem Vidmarjem, kjer so pripravili virtualni razstavni projekt.

Šola Svet umetnosti je v začetku leta gostila švicarskega kuratorja in umetnostnega kritika Daniela Morgenthalerja, ki je za izhodišče svojega predavanja Kuratorstvo? Koratorstvo! vzel delo rimskega filozofa Marka Tulija Cicerona ter iskal povezave med sodobno kuratorsko prakso in govorništvom. Svet umetnosti sodeluje tudi v mednarodnem projektu Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji, ki povezuje aktivnosti sodelujočih partnerjev na področju obravnave (umetnostne) kritike in njene ujetosti v procese, ki vplivajo na njeno preoblikovanje.

Z drugim letnikom 16. generacije nadaljujemo jeseni 2017. Udeleženke in udeleženec prvega letnika bodo med poletjem pripravili virtualno razstavo, ki jo bodo v začetku ­­septembra predstavili skupini in mentorjema drugega letnika Alenki Gregorič in Miranu Moharju, na podlagi uspešnosti naloge bo manjša skupina udeležencev nadaljevala program drugega letnika.

Drugi letnik (september 2017–junij 2018) bo posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter preizkušanju v praksi. Program bo vključeval redna srečanja z mentorjema, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Udeleženci in udeleženke bodo na tedenskih kuratorskih srečanjih z mentorjema zasnovali in realizirali končno razstavo v Galeriji Škuc ter njene spremljevalne dogodke.


Fotogalerija (foto: Arhiv SCCA-Ljubljana)

Scroll up