Konec prvega letnika šole Svet umetnosti

by

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 17


Uspešno smo končali s prvim letnikom že 17. generacije Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti. Obiskovale so ga Tajda Češarek, Tia Čiček, Kristina Ferk, Katja Filovski, Tisa Neža Herlec, Lara Mejač, Neža Pavšič, Anja Seničar in Rea Vogrinčič. Od oktobra do sredine junija smo izvedli module: Umetnostni sistem in kulturna politika, Financiranje razstav in projektov sodobne umetnosti, Kuratorsko mapiranje, Pisanje o sodobni umetnosti, Filozofija sodobne umetnosti, Zgodovina razstavljanja in kuratorskih praks in Delo v praksi. Tjaša Pureber, Saša Nabergoj in Tevž Logar so predstavili kulturno politiko v Sloveniji ter očrtali osnovne podobnosti in razlike med delovanjem sistema sodobne umetnosti v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. V modulu, namenjenemu spoznavanju s financiranjem razstav sta Dušan Dovč in Ines Kežman predstavila mehanizme in institucije, ki nudijo servisno podporo pri pridobivanju finančnih sredstev za kulturne projekte na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. V modulu Pisanje o sodobni umetnosti, ki so ga pripravili Lenart J. Kučić, Lara Plavčak, Miha Kelemina, Asta Vrečko in Barbara Borčič, smo se posvetili različnim platformam in pisanju o sodobni umetnosti. V teorijo sodobne umetnosti nas je vpeljal Gregor Moder, v sklopu sodelovanja s ŠUM-om so v Galeriji Škuc predavali Voranc Kumar, Kaja Kraner in Domen Ograjenšek. Praktični vpogled v kuratorsko delo so udeleženke pridobile v okviru srečanj Kuratorsko mapiranje z Jasno Jernejšek in Branje razstave z Vladimirjem Vidmarjem, v sklopu srečanj Kuratorska raziskava pa so zasnovale virtualne razstave. Organizirali smo strokovno ekskurzijo v Gradec in pogovore z umetnico Robertino Šebjanič ter kuratorko in kuratorjem na rezidenci, Lawinio Rate in Antonom Valkovskim.

V praksi so se udeleženke lahko preizkusile pri snovanju in izvedbi razstav šole v organizaciji SCCA-Ljubljana. V koprodukciji s Kinom Šiška sta nastali razstavi Maxa Graua in Staša Vrenka, v koprodukciji z Galerijo Škuc pa smo pripravili osrednjo letno razstavo šole nadzor < kultivacija > razvoj. Delovanje Sorosovega centra za sodobne umetnosti – Ljubljana (1993–1999), ki sta jo ob pomoči udeleženk kurirala Jasna Jernejšek in Miha Kelemina. Razstava se je osredotočila na več segmentov delovanja Sorosovega centra, njegove mehanizme financiranja, razstavno dejavnost, usmerjanje umetnosti in sooblikovanje lokalne umetniške scene. Udeleženke šole bile udeležene pri celotnem procesu priprave razstave. Pomagale so pri raziskavi, analizi, arhivskem delu, opisu umetniških del in vodstvih.

Z drugim letnikom 17. generacije bomo nadaljevali oktobra 209, mentorsko delo bosta prevzela Alenka Gregorič in Miran Mohar.


Foto: arhiv SCCA-Ljubljana

Scroll up