Kuratorka na rezidenci: Lawinia Rate

by

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 17


Attaqu(e)er le visible film cycle

Poljska umetnostna zgodovinarka, kritičarka, avtorica in kuratorka Lawinia Rate, ki živi in deluje v Berlinu, v maju v okviru enomesečne rezidence raziskuje gradivo v arhivu Postaje DIVA. Raziskava je del njenega širšega raziskovalnega projekta Materialnosti divergence. Filmski eksperimenti in feministična gibanja v Evropi od devetdesetih do danes. V četrtek, 23. maja, bo na internem dogodku predstavila svojo kuratorsko prakso udeleženkam šole za kuratorske prakse in kritično pisanje Sveta umetnosti.


Dr. Lawinia Rate je študirala umetnostno zgodovino in medijske študije na Ruhr-Universität Bochum v Nemčiji in zaključila doktorski študij z dizertacijo “L’Objet garde et livre son secret. Claude Cahun’s Poetry of the Object”. Je avtorica več člankov na temo telesa, vidnosti in reprezentacije v fotografiji, razstavnih praks in teorije fotografije. Od leta 2014 piše prispevke za Allgemeine Künstlerlexikon, predvsem za področje fotografije. Kurirala je serijo dogodkov videa in eksperimentalnega filma Attaque (e)r le visible v La Mutinerie v Parizu. Kurirala je tudi več razstav: Jen Liu. Pink Detachment, Somos Galerie, Berlin (2016); Imagining the Body, Fringe Festival, London (2015); Food Relations, Festival 48 hours Neukölln, Berlin (2016); Interleaved Space, Festival Transmediale, Berlin (2018).

Scroll up