Kuratorske prakse v slovenskem prostoru: Raznolikost kuratorskih praks danes

by

Svet umetnosti | Leto 10 | Laboratorij kuratorskih praks | 2006/2007


Okrogla miza

Četrtek, 17. maj 2007, ob 19. uri, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Gostje: Jurij Krpan, Gregor Podnar, Tadej Pogačar, Nevenka Šivavec
Moderatorka: Petja Grafenauer Krnc


Raziskovalci Laboratorija Sveta umetnosti so izvedli tudi drugega od dveh javnih dogodkov z naslovom Kuratorske prakse v slovenskem prostoru, ki sta potekala v obliki pogovorov z uveljavljenimi slovenskimi kuratorji in kuratorkami. Osvetlitev lika kuratorja skozi optiko posameznikov, ki so s svojim delovanjem bistveno sooblikovali razvoj prakse in svet umetnosti, je bil namenjena analizi različnih načinov kuriranja. Vpogled v zgodovino od šestdesetih let pa do danes prinaša soočenje vrste razumevanj, vizij in dosežkov kuriranja ter interpretacij širših kontekstov delovanja.


Raznolikost kuratorskih praks danes
Okrogla miza

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je z uveljavitvijo sodobne umetnosti bistveno izpostavil lik kuratorja kot aktivnega člena umetnostnega sistema. Prakse povabljenih gostov, Jurija Krpana, Gregorja Podnarja, Tadeja Pogačarja in Nevenke Šivavec, predstavljajo presečišče raznovrstnih načinov delovanja: od podpiranja in promocije radikalnih umetnostnih praks, delovanja na integraciji lokalnega in mednarodnega okolja, prepletanja kuratorske in umetniške prakse do formiranja prodajne galerije sodobne umetnosti ter vstopa na trg. Raznorodnost pristopov razpira širok spekter fenomenov, ki jih v sedanjosti naslavlja kuratorska praksa.


Svet umetnosti, šola za sodobno umetnost, deluje že deseto leto. Razvila se je leta 1997 iz potrebe po teoretičnem in praktičnem izobraževanju na področju sodobne vizualne umetnosti. Redni del programa letos zajema Laboratorij, ki je del vzpostavljanja platforme za razpravo o kuratorskih praksah na področju sodobne umetnosti.

Laboratorij sestavlja sedem kustosov, kritikov, teoretikov in umetnik, ki so bili izbrani na podlagi internega razpisa iz vrst preteklih tečajnikov in udeležencev seminarja: Ivana Bago, Petja Grafenauer Krnc, Petra Kapš, Monika Ivančič Fajfar, Vasja Nagy, Mojca Puncer, Jaka Železnikar.

Laboratorij poteka javno v Projektni sobi SCCA, virtualno pa se diskusije in refleksije odvijajo na medmrežju, informalno pa na številnih zasebnih delovnih srečanjih. Laboratorij je zasnovan eksperimentalno, v izogib monotoniji vkalupljenega sistemskega delovanja in v vzpodbudo konstruktivnim premislekom in analizam kuratorske prakse v preteklosti ter sedanjemu trenutku. Laboratorij analizira, kontekstualizira in vrednoti pretekle dosežke Sveta umetnosti, ki je kot edina slovenska izobraževalna institucija na področju sodobne vizualne umetnosti oblikovala mlado generacijo slovenskih kuratorjev.

Okrogla miza Raznolikost kuratorskih praks danes
Okrogla miza Raznolikost kuratorskih praks danes
Okrogla miza Raznolikost kuratorskih praks danes
Okrogla miza Raznolikost kuratorskih praks danes
Okrogla miza Raznolikost kuratorskih praks danes
Okrogla miza Raznolikost kuratorskih praks danes
Scroll up