Kuratorske prakse v slovenskem prostoru: Zgodovina kuratorstva

by

Svet umetnosti | Leto 10 | Laboratorij kuratorskih praks | 2006/2007


Okrogla miza

Sreda, 9. maj 2007, ob 19. uri, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Gostje: Zdenka Badovinac, Aleksander Bassin, Barbara Borčić, Tomaž Brejc
Moderatorka: Petja Grafenauer Krnc


Raziskovalci Laboratorija Sveta umetnosti so izvedli prvega od dveh javnih eksperimentov z naslovom Kuratorske prakse v slovenskem prostoru, ki je potekal v obliki pogovora z uveljavljenimi slovenskimi kuratorji in kuratorkami. Osvetlitev lika kuratorja skozi optiko posameznikov, ki so s svojim delovanjem bistveno sooblikovali razvoj prakse in svet umetnosti, je bil namenjena analizi različnih načinov kuriranja. Vpogled v zgodovino od šestdesetih let pa do danes je prineslo soočenje vrste razumevanj, vizij in dosežkov kuriranja ter interpretacij širših kontekstov delovanja.


Zgodovina kuratorstva
Okrogla miza

Prva okrogla miza je pogled usmerila v pojem kuratorstva, kakor se kaže skozi zgodovino slovenskega umetnostnega sistema in optiko širših družbenih procesov. Posamezniki so soočili vrste razumevanj, vizij in dosežkov kuriranja ter interpretacij širših kontekstov delovanja z vpogledom v razvojni lok teh praks od šestdesetih let do danes. Povabljeni gostje Zdenka Badovinac, Aleksander Bassin, Barbara Borčić in Tomaž Brejc, ki so s svojim delovanjem bistveno sooblikovali razvoj prakse in svet umetnosti od šestdesetih let dalje, so lahko skozi svoje poglede osvetlili lik kuratorja ter analizirali različne načine kuriranja.


Svet umetnosti, šola za sodobno umetnost, deluje že deseto leto. Razvila se je leta 1997 iz potrebe po teoretičnem in praktičnem izobraževanju na področju sodobne vizualne umetnosti. Redni del programa letos zajema Laboratorij, ki je del vzpostavljanja platforme za razpravo o kuratorskih praksah na področju sodobne umetnosti.

Laboratorij sestavlja sedem kustosov, kritikov, teoretikov in umetnik, ki so bili izbrani na podlagi internega razpisa iz vrst preteklih tečajnikov in udeležencev seminarja: Ivana Bago, Petja Grafenauer Krnc, Petra Kapš, Monika Ivančič Fajfar, Vasja Nagy, Mojca Puncer, Jaka Železnikar.

Laboratorij poteka javno v Projektni sobi SCCA, virtualno pa se diskusije in refleksije odvijajo na medmrežju, informalno pa na številnih zasebnih delovnih srečanjih. Laboratorij je zasnovan eksperimentalno, v izogib monotoniji vkalupljenega sistemskega delovanja in v vzpodbudo konstruktivnim premislekom in analizam kuratorske prakse v preteklosti ter sedanjemu trenutku. Laboratorij analizira, kontekstualizira in vrednoti pretekle dosežke Sveta umetnosti, ki je kot edina slovenska izobraževalna institucija na področju sodobne vizualne umetnosti oblikovala mlado generacijo slovenskih kuratorjev.

Okrogla miza Zgodovina kuratorstva
Okrogla miza Zgodovina kuratorstva
Okrogla miza Zgodovina kuratorstva
Okrogla miza Zgodovina kuratorstva
Okrogla miza Zgodovina kuratorstva
Okrogla miza Zgodovina kuratorstva
Okrogla miza Zgodovina kuratorstva
Okrogla miza Zgodovina kuratorstva
Scroll up