Kuratorski kolegiji in snovanje končne razstave

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Udeleženke in udeleženec drugega letnika 16. leta šole Svet umetnosti Urška Aplinc, Maja Burja, Anja Guid, Ajda Ana Kocutar, Iza Pevec in Adrijan Praznik pod mentorskim vodstvom kuratorke Alenke Gregorič in umetnika Mirana Moharja snujejo svojo končno razstavo in njene spremljevalne dogodke. Kuratorska ekipa se od konca minulega leta poglobljeno seznanja z aktualno umetniško produkcijo, obiskuje ateljeje umetnikov in umetnic ter snuje koncept končne razstave.

Za svoj razstavni projekt bodo v skupinah pripravili načrt odnosov z javnostmi, načrt pridobivanja dodatnih finančnih sredstev, tehnični načrt, obrazstavne dogodke in publikacijo. Da bi osvojili potrebna znanja, so tedenski kuratorski kolegiji z mentorjema pospremljeni z moduli o praktičnem kuratorskem delu. Na modulu Priložnosti za sodelovanje z gospodarstvom s Polono Lovšin so se seznanili z možnimi perspektivami sodelovanj z gospodarstvom ter postopki in orodji, potrebnimi za pridobivanje sponzorskih in donatorskih sredstev. Uroš Bonšek je na modulu Odnosi z javnostmi za razstavo sodobne umetnosti priporočil komunikacijske prijeme za čim bolj uspešno in učinkovito komunikacijsko podporo razstave. Ob preteklih modulih Producent v sodobni vizualni umetnosti in Optimizacija besedila, sledijo v marcu še moduli Priprava finančnega načrta, Priprava tehničnega načrta, Multimedija na razstavnem projektu in Oblikovanje razstave.

Odprje končne razstave 16. leta Sveta umetnosti bo maja 2018 v Galeriji Škuc. Vabljeni!

Scroll up