LabSUs – Odprta platforma kuratorjev, umetnikov, piscev, teoretikov

by

Svet umetnosti | Laboratorij kuratorskih praks | 2006/2007


23. – 29. 6. 2007
Galerija Škuc, Stari trg 21, Ljubljana, Slovenija


Vsak dan so bila vrata Škuca odprta za predstavitev umetniških del, idej in konceptov, produkcijo projektov, ljudi za akcijo, pogovor, angažirano obrambo lastnih stališč in kompleksno presojo predstavljenega, prijeten klepet in zaupljivo pomenkovanje, kritiko in empatijo!Urnik dogodka Labsus:

Odprti termin:
Vsak dan med poldnevom in sedmo večerno uro so bile Škuc posebej vabljene UMETNICE in UMETNIKI!

Poleg tega pa je LabSUs ponudil še:

sobota, 23. 6. 2007
ob 10.00 O umetnosti ob kavi – klepet ob zajtrku
ob 20.00 Laboratorij SU ob ‘Škucovem šanku’ – predstavitev LabSUsa in zabava

nedelja, 24. 6. 2007
ob 12.00 Internet za umetnike – svetovalna ura
ob 20.00 Programska politika Galerije Škuc – debata

ponedeljek, 25. 6. 2007
ob 12.00 Umetnost v mestu – vodstvo po grafitih in street artu
ob 20.00 Šolani kurator – debata o programih Sveta umetnosti SCCA

torek, 26. 6. 2007
od 12.00 Video stena – prezentacija slovenske video produkcije
ob 20.00 Video v galeriji – debata

sreda, 27. 6. 2007
ob 12.00 Svet umetnosti in otroci – debata in otroški vrtec
ob 20.00 Znotraj/zunaj: šola, sistem, študentje, mentorji – debata

četrtek, 28. 6. 2007
ob 12.00 Umetnost v galeriji – vodstvo na izbrano razstavo

petek, 29. 6. 2007
od 12.00 Dan užitka in umetnosti – klepet, branje poezije, debata, gurmanski užitki in zabava


LabSUs je poetska skovanka za odprto platformo z dvema osnovnima koordinatama:

 • laboratorij kot realni in metaforični prostor v polju umetnosti z razrahljanimi časovnimi in prostorskimi determinantami
 • lapsus kot obrat, ki se mu dovoli obstoj zaradi verjetja v inspiracijo napake, zdrsa, ekstremne situacije, ki naj razbije rutino delovanja in omogoči preobrat vzpostavljenega sistema ter se tako izogne nadzoru in sodobnim ideološkim paradigmam.

Jedro LabSUsa tvori sedem laborantov Laboratorija SU, ki so s svojo sedemdnevno prisotnostjo v Galeriji ŠKUC vzpostavljali prostor za diskusijo, premislek in dialog z umetniki, kuratorji in kritiki, teoretiki, zainteresirano javnostjo, ekonomisti in politiki.

LabSUs je iniciiral pogovore, premišljeval strategije in prakse kuratorja, sodeloval pri produkciji in predstavljanju umetniških del ter bodisi interpretiral, kritiško in teoretsko kontekstualiziral ali z govorjeno besedo artikuliral umetniško produkcijo in njene pogoje nastanka, prezentacije in distribucije.

Predstavil je dokumentarni material desetletne zgodovine Sveta umetnosti.

LabSUs je vzpostavil ‘Škucov šank’ kot impulz za motivacijo.

LabSUs ni bil skupina, poudarjena je bila posameznikova angažiranost in odgovornost pri izražanju in udejanjanju stališč ter razvoju okolij za izmenjavo izkušenj in vedenj.


LabSUs je izhajal iz:

 • organiziranih in spontanih srečevanj laborantov
 • preizpraševanja statusa, pozicije in prakse kuratorja
 • nezadovoljstva z obstoječim načinom produkcijske podstati in galerijsko-muzejskega formalnega okvirja za predstavljanje in distribucijo umetniške produkcije
 • osvetljevanja sodelovanja med umetnikom in kuratorjem
 • nezadovoljstva z usmerjeno, k določenemu cilju stremečo ‘instrumentalizirano’ razstavno dejavnostjo, ki ne ponuja časa za raziskovanje, premislek, razpravo, konstruktivno lenarjenje in nered
 • poudarjanja vsebine pred organizacijo
 • razumevanje simbolnega in fizičnega prostora galerije ne le zgolj kot servisa za predstavitev produkcije, ampak predvsem kot prostora za dialog, diskusije, vznikanje idej, akcijo in reakcijo.

Bil je javen, ker verjame v ljudi, ker ne verjame v samozadostnost in ker razširja diskusijo na posameznike in vso (ne)zainteresirano javnost.

Namenjen je bil vsem tistim, ki sprašujejo: Kurator, teoretik, umetnik, pisec – kdo si? / kaj si? / kje si? / čemu si? / kaj počneš ? / … ?

Njegovi cilji so bili:

 • izpostavljanje dialoške narave dela kuratorja, pisca, teoretika, umetnika
 • izpostavljanje akterjev kot elementov povezovanja med umetnikom/umetnostjo-družbo-gledalcem/obiskovalcem-institucijo/ galerijo-mediji-izobraževalnim sistemom
 • problematizacija kuratorjeve prakse in v tem kontekstu šole za kustose Sveta umetnosti
 • oživitev Galerije Škuc kot prostora debat in srečevanj in hkrati problematizacija programske politike galerij
 • preizkus delovanja, ki se odreka nekonstruktivnemu stremljenju za nujnostjo produkcije in razdiranju časovno predpisanih okvirjev
 • drugačni načini širjenja vedenja o umetnosti, posredovanja znanja in raziskovanje strategij radikalnega izobraževanja

Najava dogodka


Laboratorij SU smo Ivana Bago, Petja Grafenauer Krnc, Petra Kapš, Monika Ivančič Fajfar, Vasja Nagy, Mojca Puncer in Jaka Železnikar


Laboratorij Sveta umetnosti raziskuje sestavo in možne načine (so)delovanja v svetu umetnosti in izven njega. Na eni strani je formalna sestava posameznikov, ki v okviru Sveta umetnosti SCCA-Ljubljana premišljujejo, analizirajo, kontekstualizirajo in vrednotijo sedaj že desetletno zgodovino delovanja Sveta umetnosti, ki je kot edina slovenska izobraževalna institucija na področju sodobne vizualne umetnosti oblikovala mlado generacijo slovenskih kuratorjev in piscev. Na drugi strani je Laboratorij SU z namenom vzpodbujanja teoretskih in kritiških analiz in premislekov aktualnih vprašanj odprt v javni prostor. Laboratorij SU deluje v Projektni sobi SCCA, virtualno se diskusije odvijajo na medmrežju, neformalno pa na dolgotrajnih zasebno-javnih delovno-družabnih srečanjih. Laboratorij SU je zasnovan eksperimentalno, v izogib monotoniji vkalupljenega sistemskega delovanja in v vzpodbudo konstruktivnim premislekom in analizam v prvi vrsti kuratorske prakse v preteklosti, sedanjosti ter prihodnosti. Sočasno pogled usmerja v umetnike, teoretike, pisce kot bistvene akterje v polju umetnosti in jih vabi k razpravi.

LabSUs
LabSUs
LabSUs
LabSUs
LabSUs
LabSUs
LabSUs
LabSUs
LabSUs
LabSUs
LabSUs
LabSUs
Scroll up