Maja Breznik: O krizi kritike

by

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Vabljeni k branju analize likovne kritike O krizi kritike. Kritika in kritiško pisanje v besedilih o likovni/vizualni umetnosti, ki jo je Maja Breznik pripravila na povabilo Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo. V obliki predavanja Kam je šla likovna kritika? je bila prvič predstavljena v nizu javnih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?, ki smo ga z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo pripravljali v letih 2015–16.


MAJA BREZNIK, O KRIZI KRITIKE (pdf)
Kritika in kritiško pisanje v besedilih o likovni/vizualni umetnosti


Maja Breznik v svoji analizi zajema problematiko krize kritike, ki izhaja iz opažanja, da je kritika sodobne vizualne umetnosti malodane izginila iz splošnih občil, se bodisi preselila v druga občila bodisi v drugo produkcijo refleksij o sodobni umetnosti. Ob empiričnem delu (kvantitativna primerjava), v katerem primerja današnjo likovno kritiko s časopisno kritiko iz sredine osemdesetih let minulega stoletja, analiza vključuje še diskurzivno razčlembo. Tako sledi diskurzom o sodobni umetnosti, ki so se oblikovali v različnih okoljih, kot so dnevno časopisje, strokovne revije, razstavni katalogi in akademsko pisanje, kako ti diskurzi vzpostavijo predmet svoje (kritiške, strokovne, znanstvene) obravnave in kako razlagajo umetniške postopke v sodobni umetnosti.

Besedilo je izšlo tudi v šesti številki revije ŠUM, ki je posvečena kritiki.


Maja Breznik je sociologinja in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Študirala je na Univerzi v Ljubljani in na Ecole des hautes études en sciences sociales (Pariz, 1998), bila štipendistka Institute of International Education/Arts International (New York, 1992) in raziskovalka na Oddelku za sociologijo Univerze v Padovi (2002−04). Doslej je vodila ali sodelovala v 15 raziskovalnih projektih, tudi s področja kulturnih politik. Objavila je več knjig: Obrt in učenost (2003), Kulturni revizionizem/Cultural Revisionism (2004), Kultura danajskih darov (2009), Posebni skepticizem v umetnosti (2011), Za napisom Nezaposlenim vstop prepovedan (2014) in veliko poglavij ter člankov. V zadnjih letih se ukvarja predvsem z delavskimi pravicami in zasebnimi trgi dela.


Niz javnih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? pripravljata Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in SCCA–Ljubljana in je del izobraževalnega programa Svet umetnosti, šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Program Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Erste sklad in Goethe Institut Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad Goethe Institut

Scroll up