Maja Breznik: Predstavitev analize Kam je šla likovna kritika?

by

Svet umetnosti | Leto 16 | Niz javnih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?


Torek, 27. september 2016, 18.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, LjubljanaSeptembra nadaljujemo z nizom predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?. Tudi v drugem sklopu letošnjih predavanj izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike.

Maja Breznik v svoji analizi Kam je šla likovna kritika? zajema problematiko t. i. krize kritike, ki izhaja iz opažanja, da je kritika sodobne vizualne umetnosti malodane izginila iz splošnih občil, se bodisi preselila v druga občila bodisi v drugo produkcijo refleksij o sodobni umetnosti. Ob empiričnem delu (kvantitativna primerjava), v katerem primerja današnjo likovno kritiko s časopisno kritiko iz sredine 1980-ih, analiza vključuje še diskurzivno razčlembo. Tako sledi diskurzom o sodobni umetnosti, ki so se oblikovali v različnih okoljih, kot so dnevno časopisje, strokovne revije, razstavni katalogi in akademsko pisanje, kako ti diskurzi vzpostavijo predmet svoje (kritiške, strokovne, znanstvene) obravnave in kako razlagajo umetniške postopke v sodobni umetnosti.


Maja Breznik je sociologinja in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Študirala je na Univerzi v Ljubljani in na Ecole des hautes études en sciences sociales (Pariz, 1998), bila štipendistka Institute of International Education/Arts International (New York, 1992) in raziskovalka na Oddelku za sociologijo Univerze v Padovi (2002−04). Doslej je vodila ali sodelovala v 15 raziskovalnih projektih, tudi s področja kulturnih politik. Objavila je več knjig: Obrt in učenost (2003), Kulturni revizionizem/Cultural Revisionism (2004), Kultura danajskih darov (2009), Posebni skepticizem v umetnosti (2011), Za napisom Nezaposlenim vstop prepovedan (2014) in veliko poglavij ter člankov. V zadnjih letih se ukvarja predvsem z delavskimi pravicami in zasebnimi trgi dela.


Fotografije s predavanja: arhiv SCCA-Ljubljana

Predavanje Maje Breznik Predavanje Maje Breznik Predavanje Maje Breznik Predavanje Maje Breznik


Niz javnih predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? pripravljata Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in SCCA–Ljubljana in je del izobraževalnega programa Svet umetnosti, šole za kustose in kritike sodobne umetnosti.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Program podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Erste sklad in Goethe Institut Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad Goethe Institut

Scroll up