Maria Hlavajova

by

Leto 2010/2011
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
Serija predavanj

Maria Hlavajova
Spopadanje z družbenimi in političnimi nujnimi zadevami na področju umetnostne prakse:
BAK, basis voor actuele kunst, kot študija primera

Zavod SCCA-Ljubljana, torek, 16. 11. 2010 ob 20. 00
Mestna galerija Nova Gorica, sreda, 17. 11. 2010 ob 19. 00


V torek, 16. 11. 2010, v projektni sobi SCCA, ter v sredo, 17. 11. 2010, v Mestni galeriji Nova Gorica v okviru programa Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo, je s svojim predavanjem o spopadanju z družbenimi in političnimi okoliščinami na področju umetnostnih praks gostovala Maria Hlavajova, predavateljica, kustosinja, teoretičarka, kritičarka, urednica, itn. O tematiki je spregovorila na študiji primera, saj je od leta 2003 ustanovna umetniška direktorica BAK, basis voor actuele kunst, iz Utrechta. Poleg tega je tudi pobudnica in umetniški vodja projekta Former West (2008-2013), dolgoročnega projekta raziskovanja, izobraževanja, izdajanja in razstavljanja sodobne umetnosti, ki je bil realiziran s skupnim mednarodnim sodelovanjem in vključuje gosto mrežo raziskovalcev in umetnostnih institucij.

BAK je inštitut za sodobno umetnost, odprta platforma za ustvarjanje, predstavljanje in analiziranje signifikantnih umetniških projektov. Pri tem poskuša koordinirati in pomagati pri usmeritvi v sodelovanje umetnikov in drugih profesionalcev (teoretikov, piscev, kuratorjev, drugih inštitucij), ki jih spodbuja, da raziskujejo možnosti in potencial sodobnih umetnostnih praks. Prizadeva si za eksperimentiranje, študij sodobne kulture, umetnostno vzgojo in iskanje novih občinstev, da bi s tem napravili današnjo in prihodnjo umetnost dosegljivejšo. Za svoje glavne aktivnosti štejejo predvsem raziskovanje in ustvarjalnost produkcije, prezentiranje in analiziranje. Pri tem je pomemben moment posamičnih projektov sama prezentacija publiki. Ta se lahko realizira v različnih formatih, odvisno od značilnosti in posebnosti posameznega projekta, pri čemer se BAK izkaže, da lahko resnično funkcionira kot baza. Podpira in je dovolj trden ter fleksibilen za raznovrtsne dejavnosti, od razstav, delavnic, predavanj, pogovorov, simpozijev, publikacij, readerjev, itd. V prizadevanju po stimulaciji diskurza o sodobni umetnosti nameni BAK veliko pozornosti predvsem natančnemu proučevanju, intelektualni analizi projektov, kot tudi razvoju v umetnosti in družbi na splošno. Takšen tempo intenzivnega raziskovanja lahko rezultira v le nekaj razstavah letno, v ‘research exhibitions’, ki štejejo kot pomemben premik v samem delovanju. Pomenijo vztrajanje pri poslanstvu umetnostne ustanove, ki služi kot javni prostor kritike in dialoga, ki se skuša ažurno in konkretno odzivati na izzive, izražene v nenehnem gibanju umetnostnih praks. Ta pristop, ki ga zaznamujejo udeleženost, diskurzivnost, produkcija, fleksibilnost, fluidnost in kritičnost, je v številnih pogledih nasproten glavnemu toku institucionalnih modelov.Od zunaj so BAK na ta način označili kot primer ‘novega institucionalizma’. BAK namreč investira v dva življenjsko pomembna odnosa – povezavo umetnosti in javne sfere ter zavezništvo med umetnostno prakso in teorijo – kar potrjuje serija izvedenih predstavljenih projektov, od začetkov Becoming Oneself (2002-2003), Now What? Dreaming a better world in six parts (2003), do še vedno trajajočega Former West (2008-2013). Tovrstni projekti postavljajo nedvoumno trditev, da je umetnost del resničnega sveta, polnega družbenih in političnih nujnih primerov, hkrati pa ugotavljajo, da je umetnost pravzaprav tudi prostor vznikanja novih družbenih in političnih imaginarijev. Projekti prevzemajo vlogo umetnosti kot proizvajalke vednosti, kar implicira, da mora glavni navdih in orodje umetnosti – domišljija – vsakokrat ostati v osrčju vsakršne sodobne kritiške institucionalne prakse. Predvsem razvijajo zanimanje, ki se je že ob projektu povpraševanja umetnikov in mislecev o za njih trenutno intrigantnem vprašanju (Now What? iz leta 2003), izkazalo za najpomembnejše in kar najpogostejše – kaj lahko umetnost zares stori?Lara Plavčak


Povezave:


Scroll up