Mednarodna konferenca na temo kritike v Skopju

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16
Niz javnih predavanj in delavnic


Sodelavca SCCA-Ljubljana in Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti Miha Kelemina in Lara Plavčak se pridružujeta mednarodni konferenci na temo kritike Svet okoli nas, ki je potekala med 13. in 16. 12. v Skopju. V sklopu konference se je zvrstilo več predavanj, pogovorov in delavnic.


V sklopu letošnjega festivala za kritiško kulturo KRIK sta potekala tridnevni seminar kritike in okrogla miza.

Seminar kritiškega pisanja pod mentorstvom Antonije Letinić in Luja Parežanina (Kurziv, Zagreb), Luke Ostojića (Booksa, Zagreb), Mihe Kelemina ter Lare Plavčak (SCCALjubljana) je združeval področja kritike književnosti ter vizualnih in uprizoritvenih umetnosti. Seminar je bil poleg praktičnega dela pisanja kratke kritike usmerjen k razmisleku o današnji vlogi kritiškega pisanja, različnih pristopih in formah kritike ter njene medijske umestitve.

Okrogla miza z govorci iz Makedonije, Hrvaške, Srbije in Slovnije je bila namenjena soočanju pogledov na aktualno problematiko in stanje kritike na globalni ter lokalni ravni.

Več na spletni strani festivala KRIK.


Seminar Kritični pogledi v regiji (Foto: arhiv festivala Krik)

Okrogla miza Kritični pogledi v regiji (Foto: arhiv festivala Krik)


Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je partner mednarodnega projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji (Svet oko nas – kritički pogledi u regiji), ki se posveča stanju kritike v (sodobni) umetnosti.  Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana. Partnerske organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja za poklice v kulturi (kritiki, kuratorji, novinarji, uredniki) in kot podporne organizacije za izboljšanje produkcijskih pogojev in promocijo kulture, so že večkrat sodelovale skupaj, zlasti na temo vloge kritike in kritiškega pisanja v družbi, kritičnega vrednotenja umetniške produkcije in izobraževanja mladih avtorjev na področju kritike.


O projektu Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji  

Mednarodni projekt je nadaljevanje dosedanjih aktivnosti sodelujočih partnerjev na področju obravnave kritike in kritiških praks v regiji, ki so se začele zdaj že davnega leta 2011 v sklopu regionalnega projekta #CriticizeThis!. Namen projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji je nadaljevanje tega dialoga in spodbuda za nadaljevanje začete razprave. Cilj projekta je zbrati dosedanje sklepe in razmišljanja o stanju kritike, tako v regiji kot širše, ter ponuditi gradivo za nadaljevanje in širjenje dialoga, tako s partnerji znotraj sodelujočih držav kot med akterji na regionalni in širši mednarodni sceni. Temeljno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je bilo, kaj je kritika danes, s poudarkom na kritiki umetniških praks in njeni ujetosti v procese, ki vplivajo na njeno preoblikovanje. Na eni strani gre za radikalne in hitre spremembe na področju medijev, ki jih opazujemo zadnjih štirideset let, ki jih je spodbudil razvoj novih tehnologij. Na drugi strani pa je njeno preoblikovanje pogojeno s procesi, ki se odvijajo v samem polju umetniške produkcije, za katero je značilna interdisciplinarnost, iskanje novih oblik, jezikov, pristopov in platform.  Kje je kritika danes, koga naslavlja, kakšna je njena vloga in kako najde svoje nove oblike in jezike – so nekatera od vprašanj, h katerim se pogosto vračamo in jih poskušamo puščati odprta za širšo javno diskusijo.


Medijski odzivi

Lujo Parežanin, Kritika u tranziciji (v hrvaškem jeziku), Kulturpunkt, 28. 12. 2017.
Mednarodna diskusija o kritiki na festivalu KRIK (v makedonskem jeziku), Okno, 16. 12. 2017.
Sklep druge izdaje festivala za kritiško kulturo KRIK (v makedonskem jeziku), Okno, 18. 12. 2017.
Znan ruski umetniški kolektiv “Čto delat?” se predstavi na festivalu KRIK (v makedonskem jeziku), Okno, 15. 12. 2017.
Predavanje Suzane Milevske na festivalu KRIK (v makedonskem jeziku), Okno, 17. 12. 2017.


Projekt podpira Zaklada Kultura nova v okviru programskega področja razvoja skupnih platform v JV Evropi.

Scroll up