Mednarodni projekt Svet okoli nas

by

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Mednarodno sodelovanje šole Svet umetnosti


Šola Svet umetnosti je že tretje leto partner mednarodnega projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji (Svet oko nas – kritički pogledi u regiji), ki se posveča stanju kritike v (sodobni) umetnosti. Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana. Partnerske organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja za poklice v kulturi in kot podporne organizacije za izboljšanje produkcijskih pogojev in promocijo kulture, so že večkrat sodelovale skupaj, zlasti na temo vloge kritike in kritiškega pisanja v družbi, kritičnega vrednotenja umetniške produkcije in izobraževanja mladih avtorjev in avtoric na področju kritike.

Mednarodni projekt je nadaljevanje dosedanjih aktivnosti sodelujočih partnerjev na področju obravnave kritike in kritiških praks v regiji, ki so se začele zdaj že davnega leta 2011 v sklopu regionalnega projekta #CriticizeThis!. Namen projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji je nadaljevanje tega dialoga in spodbuda za nadaljevanje začete razprave. Cilj projekta je zbrati dosedanje sklepe in razmišljanja o stanju kritike, tako v regiji kot širše, ter ponuditi gradivo za nadaljevanje in širjenje dialoga, tako s partnerji znotraj sodelujočih držav kot med akterji na regionalni in širši mednarodni sceni. Temeljno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je bilo, kaj je kritika danes, s poudarkom na kritiki umetniških praks in njeni ujetosti v procese, ki vplivajo na njeno preoblikovanje. Na eni strani gre za radikalne in hitre spremembe na področju medijev, ki jih opazujemo zadnjih štirideset let, ki jih je spodbudil razvoj novih tehnologij. Na drugi strani pa je njeno preoblikovanje pogojeno s procesi, ki se odvijajo v samem polju umetniške produkcije, za katero je značilna interdisciplinarnost, iskanje novih oblik, jezikov, pristopov in platform.  Kje je kritika danes, koga naslavlja, kakšna je njena vloga in kako najde svoje nove oblike in jezike – so nekatera od vprašanj, h katerim se pogosto vračamo in jih poskušamo puščati odprta za širšo javno diskusijo.

Partnerji v sklopu projekta samostojno pripravljamo vrsto dogodkov na temo kritike in kritiškega pisanja, že drugo leto zapored pa smo se udeležili tudi festivala KRIK v Skopju, kjer smo pripravili seminarje in okrogle mize. Načrtujemo tudi izdajo treh dvojezičnih zbornikov, ki bodo pokrivali področja literarne kritike in kritike uprizoritvenih in vizualnih umetnosti.

Okrogla miza Kritika v regiji v sklopu tretje izdaje festivala KRIK v Skopju
Mednarodna konferenca na temo kritike v sklopu druge izdaje festivala KRIK v Skopju
Pogovor in delavnica za mlade kritike in kritičarke v Beogradu


Fotogalerija (foto: arhiv festivala Krik in arhiv SCCA-Ljubljana)


Projekt podpira Zaklada Kultura nova v okviru programskega področja razvoja skupnih platform v JV Evropi. Zaklada Kultura nova v sklopu šole podpira niz javnih predavanj in modul Pisanje o sodobni umetnosti.

Scroll up