Miško Šuvaković: Umetnost i politika: savremena estetika, filozofija, teorija i umetnost u vremenu globalne tranzicije

Miško Šuvaković: Umetnost i politika: savremena estetika, filozofija, teorija i umetnost u vremenu globalne tranzicije

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14
1. letnik (november 2011–junij 2012)

Delavnica iz pisanja o sodobni umetnosti

Petek, 23. 3. 2012 od 10.00 do 18.30
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Udeleženci na delavnici: Anja Bajda, Majda Gregorič, Marta Kiš, Neža Mrevlje, Vid Lenard, Nina Roškar, Maša Škrinjar, Igor Vidmar in tečajniki 14. letnika Sveta umetnosti.


Miško Šuvaković bo govoril o razmerju med umetnostjo in politiko v sodobni kulturi in družbi. Pokazati želi, kako je možno s perspektive kulturnih in biopolitičnih teorij teoretizirati o sodobni umetnosti in politiki. Sodobne povezave med umetnostjo in politiko je možno videti kot polje obsesij in fantazem o reprezentaciji ”resnice o svetu/življenju” ali (namesto tega) kot polje obsesij in fantazem o izvajanju ”nadzora nad svetom/življenjem”. Ko prestopiš iz polja ”politike gledanja”, tj. spektakularizacije, na področje obravnavanje specifičnih formatov umetnostne zgodovine, lahko vzpostaviš sledeče deskriptivne modele:

  • v avantgardah (vse od futurizma do nadrealizma in vključno s konstruktivizmom) je bila spektakularizacija predstavljena s pomočjo revolucionarnih utopičnih idej – kar je bila novost industrijske družbe – . Nanašala pa se je na napredek, hitrost in se preusmerila z individualnega na množično potrošništvo,
  • v neo-avandgardah (neo-konstuktivizem, kinetična umetnost, eko umetnost, robotika v umetnosti) je bila spektakularizacija vzpostavljena kot konkretna utopija, ki je nastala z laboratorijskimi raziskavami kot sinteza znanosti in umetnosti. Raziskave so po vzoru znanstveno-raziskovalnih skupin vodili umetniki in skupine umetnikov;
  • spektakularizacija kulture, ki je med visoko in popularno – torej postmoderne kulture, je bila dosežena s sredstvi celostne in eklektične množične potrošniške družbe (nomadski pop, mimezis mimezisa, neo-ekspresionizem, neo-konceptualizem) v odnosu do ideoloških predlogov, kako depolitizirati politike glede na postmoderne meta-jezike moči. Znanost, tehnologija, politika in umetnost so tako prikazane kot kulturne kategorije potrošnje.
  • spektakularizacija tranzicije in globalizma je osnovana na ekonomsko motiviranem širjenju znanstvene in tehnološke infrastrukture v polje »abstraktnega znanja« kot vira produkcije čustvenih situacij v umetnosti in kulturi (aktivistična umetnost, politična umetnost, bio umetnost, internetna umetnost, cyber umetnost, digitalna umetnost, nova umetnost performansa).

Umetniško delovanje se znotraj naštetih praks giblje od raziskovanja estetike in poetičnega do politike afekta, torej javnega soočenja potencialov reguliranja in dereguliranja načinov življenja. Delovanje v javnem prostoru se je namreč bistveno spremenilo. Simultano se pojavlja v različnih družbenih ureditvah: tako v tradicionalnih družbah (v kateri posamezniki bivajo, se izrekajo, delujejo na ulici, med ljudmi) kot v neopredeljenih, nejasnih načinih delovanja meščanskih družb, ki temeljijo na »javnem mnenju«. In to skozi medijsko hibridnost in neprimerljivosti sodobne vsakodnevne kulture.

Moja naloga je pokazati, kako lahko pišemo “novo teorijo” za “nov čas”.


Urnik:

10.00–11.30: Savremena umetnost
12.00–13.30: Pravo na teoriju (teorija, filozofija i otpori umetnosti)
15.00–16.30: Taktike samoorganizovanja (aktivizam, terorizam i samoobrazovanje u umetnosti)
17.00–18.30: Kako pisati savremenu teoriju?

Delavnica bo v srbskem jeziku.


Miško ŠuvakovićMiško Šuvaković (1954)
Rojen leta 1954 v Beogradu. Leta 1993 je doktoriral na Fakulteti za likovno umetnost Umetnostne univerze v Beogradu. Je redni profesor na beograjski Fakulteti za glasbeno umetnost, kjer predava teorijo umetnosti v okviru interdisciplinarnega magistrskega študija. Bil je član umetniške skupine Grupa 143 (1975–1980) in neformalne teoretske in umetnostne institucije Zajednica za istraživanje prostora – ZzIP [Space research community – ZzIP] (1982–89). Član uredništva časopisov Transkatalog (Novi Sad, 1995–1998) in Teorija koja Hoda [Walking theory] (Beograd, od 2001). Častni član Slovenskega društva za estetiko. Avtor knjig Scene jezika [Scenes of language] (Beograd, 1989), Pas Tout (Buffalo, 1994), Prolegomena za analitičku estetiku [Prolegomena for analytical aesthetics] (Novi Sad, 1995), Postmoderna [Postmodernism] (Beograd, 1995), Asimetrični drugi [The asymmetrical other] (Novi Sad, 1996), Estetika apstraktnog slikarstva [Aesthetics of abstract painting] (Beograd, 1998), Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950 [Glossary of modern and post-modern visual arts and theory after 1950] (Beograd and Novi Sad, 1999), Paragrami tela/figure [Paragrams of body/figure] (Beograd, 2001), Anatomija angelova [Anatomy of angels] (Ljubljana, 2001), Figura, askeza in perverzija [Figure, asceticism and perversion] (Koper, 2001), Martek – Fatalne figure umjetnika: Eseji o umjetnosti i kulturi XX stoljeća u Jugoistočnoj, Istočnoj i Srednjoj Europi kroz djelovanje umjetnika Vlade Marteka [Martek – Fatal figures of the artist: essays on 20th-century art and culture in South-Eastern, Eastern and Central Europe through the work of Vlado Martek] (Zagreb, 2002), Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918–1991 (Cambridge Mass, 2003), Politike slikarstva [The politics of painting] (Koper, 2004), Pojmovnik suvremene umjetnosti [Glossary of contemporary art] (Zagreb and Ghent, 2005), Konceptualna umetnost [Conceptual art] (Novi Sad, 2007), Epistemology of Art (Belgrade, 2008), etc. Od leta 1978 je kuriral več kot 20 razstav. Bil je umetniški direktor Muzeja za sodobno umetnost Vojvodina v Novem Sadu (2009–2010).


PRIJAVE

Izpolnjeno elektronsko prijavnico pošljite na elektronski naslov: svetumetnosti@scca-ljubljana.si ali poštni naslov ali prinesite osebno: Zavod SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Cena delavnice je 20 EUR
(cena vključuje DDV).

Cena delavnice je: za posameznike 20 € in za institucije 30 €.
(cena vključuje DDV).

Število mest je omejeno na deset udeležencev.

Zadnji rok za prijavo: 19. 3. 2012
(prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest)

Delavnica bo v srbskem jeziku.


KONTAKT

Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 9.00–13.00)
Kontaktni osebi: Simona Žvanut in Saša Nabergoj
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 431 83 85
e-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si

Miško Šuvaković: Teorija in praksa umetnostne kritike

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13

Delavnica iz pisanja o sodobni umetnosti
6. 6. 2010


Namen delavnice je seznanitev z zgodovino in teorijo umetnostne kritike in praktično preizkušanje v analizi kritiškega teksta.

Mentorsko delo bo potekalo v srbskem jeziku.

Prvi del delavnice bo Miško Šuvaković namenil predavanju o teoriji tekstov v vizualni umetnosti. Govorilo se bo o manifestih, teoriji umetnikov, kuratorskem diskurzu, polžanrskem in medijskem pisanju o sodobni umetnosti. Posebna pozornost bo namenjena problemu žanra »umetniške« kritike.

Drugi del delavnice bo posvečen predavanju o institucionalnem in kulturnem sistemu umetnosti na začetku 21. stoletja. Ta del delavnice bo namenjen diskusiji o diskurzu v umetnosti, o umetnostnih institucijah, funkciji projektov, statusu originalov in dokumentov, značaju mreže ter o odnosu sodobnih umetniških praks, globalnega kapitalizma in globalne kritike.


Urnik

nedelja, 6. 6. 2010
11.00-14.00: Tekstualne prakse in vizualna umetnost
14.00-16.00: Odmor za kosilo
16.00-19.00: Diskurzivna analiza sistema umetnosti na začetku novega veka

Miško Šuvaković: Teorija in praksa umetnostne kritike

by

Svet umetnosti | Laboratorij kuratorskih praks | Leto 10 | Delavnica


6. in 7. januar 2007
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Namen delavnice je bil seznanitev z zgodovino in teorijo umetnostne kritike in praktično preizkušanje v analizi in pisanju kritiškega teksta. Mentorsko delo je potekalo v srbskem jeziku.Prvi dan delavnice je bil posvečen analizi sodobne zgodovine, teorije in kritike umetnosti. Mentor je pripravil pregled najpomembnejših konceptov in disciplin: nova zgodovina umetnosti, medijska analiza, razprava o spektaklu, teorija spolnih identitet, hibridne teorije umetnosti in kulture.

Drugi dan delavnice je bil posvečen študijam primerov. Podrobno so se obdelali trije segmenti:
1. Vloga kritiško-teoretske analize in razprave o sodobnih svetovih umetnosti.
2. Analiza tekstov, ki so jih udeleženci napsiali pred delavnico
3. Konkretna razprava o vzpostavljanju zgodovinskega diskurza.


Urnik

6. januar (sobota)

11.00-14.00: Sodobne zgodovine, teorije in kritike umetnosti
14.00-16.00: odmor za kosilo
16.00-19.00: Pojem hibridnih teorij umetnosti

7. januar (nedelja)

11.00-14.00: Kritika sodobne umetnosti: med kuratorskimi strategijami in spektaklom + analiza tekstov udeležencev
14.00-16.00: odmor za kosilo
16.00-19.00: Analiza slovenske umetnosti XX. stoletja (konstrukcija zgodovine)


Udeleženci na delavnici:

Mojca Puncer (1972)
Rojena v Celju. Leta 1999 je diplomirala iz filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno piše doktorat na tezo Estetske strategije slovenskih vizualnih umetnosti v 90-ih. V letih 2003 in 2004 je obiskovala seminar iz pisanja o sodobni umetnosti (Zavod SCCA – Ljubljana). V letih 2005 in 2006 v poletnem semestru dela s študenti na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Maribor. Občasno tudi predava na temo znanosti in umetnosti, predvsem o temah s področja bioarta. Rezultate svoje raziskovalne in strokovne dejavnosti objavlja v različnih publikacijah.. Živi in dela v Ljubljani.

Mateja Stanislava Rot (1976)
Rojena v Kranju. Diplomirala je iz komunikologije na fakulteti za Družbene vede v Ljubljani. Je prejemnica Prešernovega priznanja 2001 za kakovost diplomskega dela z naslovom Glas in podoba v filmih Bernarda Bertoluccija. Trenutno je študentka podiplomskega programa Medijski študiji na ISH, Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. Leta 2006 se je podiplomsko izpopolnjevala na City University London v VB. Je tudi prevajalka in strokovna sodelavka revije Likovne besede, avtorica strokovnih besedil v reviji Muska in sodelavka SCCA-Ljubljana.

Ida Hiršenfelder (1977)
Rojena v Kranju.Leta 2004/2005 zaključila tečaj za kustose sodobne umetnosti (Zavod SCCA – Ljubljana). Od leta 2002 deluje kot kustosinja in sokustosinja v okviru raznih razstavnih projektov (The Long March, Med realizmom in utopijo, Čisto umazano, China Soiree,..). Organizirala ali soorganizirala je tudi več mednarodnih projektov (Mesec kitajske kulture, Ljubljana; seminar Too Much Flavour, Shanghai; www.orozje.com). Objavlja tekste v različnih publikacijah. Živi in dela v Ljubljani.

Vid Lenard (1974)
Diplomiral iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in nadaljeval magistrski študij pri profesorju dr. Milček Komelju z naslovom slovenski modernizem. Sodeluje z galerijo kud France Prešeren in je redni obiskovalec umetniških dogodkov v naši prestolnici in po finančnih zmožnostih tudi drugod po Evropi.

Tina Jazbec (1975)
Rojena leta v Šempetru pri Gorici. Leta 2001 je diplomirala iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študentka podiplomskega študija umetnostne zgodovine, smer konzervatorstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je že večletna sodelavka Ustanove Maks Fabiani, kot članica 2. upravnega odbora ustanove deluje kot raziskovalka življenja in dela arhitekta Fabianija, organizatorka razstav in projektov. V letu 2002 je bila zaposlena kot profesorica zgodovine na gimnaziji v Novi Gorici, od leta 2003 dela na Občini Komen kot vodja Turistično informacijskega centra Štanjel.

Miško Šuvaković - delavnica
Miško Šuvaković - delavnica
Miško Šuvaković - delavnica
Scroll up