Miško Šuvaković: Teorija in praksa umetnostne kritike

by

Svet umetnosti | Laboratorij kuratorskih praks | Leto 10 | Delavnica


Miško ŠuvakovićNamen delavnice je seznanitev z zgodovino in teorijo umetnostne kritike in praktično preizkušanje v analizi in pisanju kritiškega teksta. Mentorsko delo bo potekalo v srbskem jeziku.

Prvi dan delavnice bo posvečen analizi sodobne zgodovine, teorije in kritike umetnosti. Mentor bo pripravil pregled najpomembnejših konceptov in disciplin: nova zgodovina umetnosti, medijska analiza, razprava o spektaklu, teorija spolnih identitet, hibridne teorije umetnosti in kulture.

Drugi dan delavnice bo posvečen študijam primerov. Podrobno se bosta obdelala dva problema:
1. Vloga kritiško-teoretske analize in razprave o sodobnih svetovih umetnosti.
2. Konkretna razprava o vzpostavljanju zgodovinskega diskurza.


Urnik6. januar (sobota)

11.00-14.00: Sodobne zgodovine, teorije in kritike umetnosti
14.00-16.00: odmor za kosilo
16.00-19.00: Pojem hibridnih teorij umetnosti

7. januar (nedelja)

11.00-14.00: Kritika sodobne umetnosti: med kuratorskimi strategijami in spektaklom
14.00-16.00: odmor za kosilo
16.00-19.00: Analiza slovenske umetnosti XX. stoletja (konstrukcija zgodovine)


Miško ŠuvakovićMiško Šuvaković je filozof in profesor estetike na Fakulteti za glasbo ter profesor teorije umetnosti na interdisciplinarnih podiplomskih študijah na Univerzi za umetnost v Beogradu.

Scroll up