Okrogla miza Kritika v regiji v Skopju

by

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 17


Sodelavca SCCA-Ljubljana in Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti Miha Kelemina in Dušan Dovč se pridružujeta mednarodni konferenci na temo kritike, ki bo potekala v sklopu festivala za kritiško kulturo KRIK (21. 11.19. 12. 2018) v Skopju.

V sklopu letošnje izdaje festivala bo potekala tudi okrogla miza Kritika v regiji, na kateri bodo Lujo Parežanin, Luka Ostojić, Miljenka Buljevic, Miha Kelemina, Anotnija Letinić, Dušan Dovč in Vesna Milosavljević predstavili prispevke, objavljene v istoimenskem zborniku besedil. Okrogla miza je namenjena soočanju pogledov na aktualno problematiko in stanje kritike na globalni ter lokalni ravni.

Več na spletni strani festivala KRIK.


Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je že tretje leto partner mednarodnega projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji (Svet oko nas – kritički pogledi u regiji), ki se posveča stanju kritike v (sodobni) umetnosti. Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana. Partnerske organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja za poklice v kulturi (kritiki, kuratorji, novinarji, uredniki) in kot podporne organizacije za izboljšanje produkcijskih pogojev in promocijo kulture, so že večkrat sodelovale skupaj, zlasti na temo vloge kritike in kritiškega pisanja v družbi, kritičnega vrednotenja umetniške produkcije in izobraževanja mladih avtorjev na področju kritike.

Mednarodni projekt je nadaljevanje dosedanjih aktivnosti sodelujočih partnerjev na področju obravnave kritike in kritiških praks v regiji, ki so se začele zdaj že davnega leta 2011 v sklopu regionalnega projekta #CriticizeThis!. Namen projekta je nadaljevanje tega dialoga in spodbuda za nadaljevanje začete razprave. Cilj projekta je zbrati dosedanje sklepe in razmišljanja o stanju kritike, tako v regiji kot širše, ter ponuditi gradivo za nadaljevanje in širjenje dialoga, tako s partnerji znotraj sodelujočih držav kot med akterji na regionalni in širši mednarodni sceni. Temeljno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je bilo, kaj je kritika danes, s poudarkom na kritiki umetniških praks in njeni ujetosti v procese, ki vplivajo na njeno preoblikovanje. Na eni strani gre za radikalne in hitre spremembe na področju medijev, ki jih opazujemo zadnjih štirideset let, ki jih je spodbudil razvoj novih tehnologij. Na drugi strani pa je njeno preoblikovanje pogojeno s procesi, ki se odvijajo v samem polju umetniške produkcije, za katero je značilna interdisciplinarnost, iskanje novih oblik, jezikov, pristopov in platform.  Kje je kritika danes, koga naslavlja, kakšna je njena vloga in kako najde svoje nove oblike in jezike – so nekatera od vprašanj, h katerim se pogosto vračamo in jih poskušamo puščati odprta za širšo javno diskusijo.


Fotogalerija
Foto: Arhiv Festivala KRIK


Projekt podpira Zaklada Kultura nova v okviru programskega področja razvoja skupnih platform v JV Evropi.

Scroll up