Okrogli mizi: Kuratorske prakse v slovenskem prostoru

by

Svet umetnosti | Leto 10 | Laboratorij kuratorskih praks | 2006/2007


9. maj 2007 ob 19.oo in 17. maj 2007 ob 19.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Raziskovalci Laboratorija Sveta umetnosti vabijo na prva javna eksperimenta z naslovom Kuratorske prakse v slovenskem prostoru, ki bosta potekala v obliki pogovorov z uveljavljenimi slovenskimi kuratorji in kuratorkami. Osvetlitev lika kuratorja skozi optiko posameznikov, ki so s svojim delovanjem bistveno sooblikovali razvoj prakse in svet umetnosti, je namenjena analizi različnih načinov kuriranja. Vpogled v zgodovino od šestdesetih let pa do danes prinaša soočenje vrste razumevanj, vizij in dosežkov kuriranja ter interpretacij širših kontekstov delovanja.


O laboratoriju

Laboratorij Sveta umetnosti se je razvil v letu 2006/2007 kot poseben program Sveta umetnosti, šole za sodobno umetnost. Člani Laboratorija, Ivana Bago, Petja Grafenauer Krnc, Petra Kapš, Monika Ivančič Fajfar, Vasja Nagy, Mojca Puncer in Jaka Železnikar, so bili izbrani med zainteresiranimi mladimi kustosi, kritiki in likovni teoretiki, ki so se v preteklih letih že udeležili tečaja oziroma seminarja Sveta umetnosti.

Laboratorij SU je med svoje ciljne naloge postavil vzpostavitev platforme za debato o kuratorskih praksah na področju sodobne umetnosti ter (samo)evalvacijsko analizo izobraževalnega sistema, ki ga je v preteklem desetletju razvil Svet umetnosti. Zasnovan je eksperimentalno, brez vnaprej zakoličenih metod in procesov, odvija pa se skozi pogovore in dogodke, ki potekajo tako v zasebnem kot tudi v javnem in virtualnem prostoru.


Dogodki za javnost: okrogli mizi

Prva dogodka, na katere Laboratorij SU vabi tudi širšo javnost, sta okrogli mizi z naslovom Kuratorske prakse v slovenskem prostoru. Odvili se bosta 9. in 17. maja 2007.

  • Kdo je kurator?
  • Je organizator, interpret, selektor, skrbnik, prevajalec, naročnik ali manipulator?
  • Kaj je kuratorska praksa v sistemu umetnosti?
  • Kaj oziroma kdo kuratorja usposablja za prepoznavanje novih umetnostnih pojavov?
  • Koliko je kurator avtonomen subjekt oziroma kakšna so razmerja moči v svetu umetnosti? Kakšna je njegova vloga v trenutkih transformacije družbene realnosti?

Okrogli mizi bo moderirala Petja Grafenauer Krnc, poleg gostov bodo sodelovali še udeleženci Laboratorija, z vprašanji in komentarji pa bo pogovora lahko sooblikovalo tudi občinstvo.


Kuratorske prakse v slovenskem prostoru: zgodovina kuratorstva

V sredo, 9. maja 2007, ob 19. uri v Projektni sobi Zavoda SCCA-Ljubljana, bo v okviru zastavljene tematike predstavljena zgodovina kuratorstva v slovenskem prostoru.

Prva okrogla miza bo tako pogled usmerila v pojem kuratorstva, kakor se kaže skozi zgodovino slovenskega umetnostnega sistema in optiko širših družbenih procesov. Predvideno je soočenje vrste razumevanj, vizij in dosežkov kuriranja ter interpretacij širših kontekstov delovanja z vpogledom v razvojni lok teh praks od šestdesetih let do danes. Povabljeni gostje Zdenka Badovinac, Aleksander Bassin, Barbara Borčić in Tomaž Brejc, ki so s svojim delovanjem bistveno sooblikovali razvoj prakse in svet umetnosti od šestdesetih let dalje, bodo lahko skozi svoje poglede osvetlili lik kuratorja ter analizirali različne načine kuriranja.

Zdenka Badovinac Aleksander Bassin Barbara Borčić Tomaž Brejc


Kuratorske prakse v slovenskem prostoru: raznolikost kuratorskih praks danes

V četrtek, 17. maja 2007 ob 19. uri bo Projektna soba SCCA gostila Jurija Krpana, Gregorja Podnarja, Tadeja Pogačarja in Nevenko Šivavec. Pogovarjali se bomo o raznolikosti kuratorskih praks danes, kakor jih izraža tudi delovanje povabljenih kuratorjev in kuratorke, od podpiranja in promocije radikalnih umetnostnih praks, delovanja na integraciji lokalnega in mednarodnega okolja, prepletanja kuratorske in umetniške prakse do formiranja prodajne galerije sodobne umetnosti ter vstopa na trg.

Jurija Krpan Gregor Podnar Tadej Pogačar Nevenka Šivavec

Scroll up