Petja Grafenauer: Kako pisati besedilo o razstavi sodobne umetnosti? (Od opisa do umestitve v kontekst)

by

Laboratorij kuratorskih praks
2008/2009
Letnik 12

Delavnica št. 3

14. 11. 2009
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana
Rok za prijavo: ponedeljek, 9. november 2009


Delo ali projekt sodobne umetnosti ni zamejen z določeno formo, vsebino ali materialom. Ker umetniško delo danes nima prepoznavnih intrinzičnih lastnosti, hkrati pa se sodobna umetnost nahaja v vozlišču umetnostnih, estetskih, filozofskih, socioloških, političnih, medijskih, znanstvenih in mnogih drugih diskurzov, se tisti, ki si želi pisati o razstavi ali projektu sodobne umetnosti mnogokrat znajde pred številnimi navidez nerešljivimi vprašanji:

 • Kako naj se lotim ogleda razstave?
 • Kaj je tisto na kar moram biti pozoren?
 • Kje in kako pridem do informacij, ki jih potrebujem in kako naj jih uporabim?
 • Kako naj te informacije uporabim?
 • Kako naj se lotim pisanja?
 • Naj se naslonim na teorijo in na kak način naj jo uporabljam?
 • Kako naj sestavim besedilo?

Delavnica Kako pisati besedilo o razstavi sodobne umetnosti” bo vodila udeležence od priprave na ogled in ogleda razstave do pisanja in dokončanja daljšega strokovnega besedila o razstavi. Najboljše besedilo bo tudi objavljeno v strokovnem tisku.


PROGRAM

Sobota, 14. 11. 2008, 10:00-17:00

10:00-12:00
Prvi del delavnice se bo pričel s predstavitvijo udeležencev. Spregovorili bomo o dosedanjih izkušnjah s sodobno umetnostjo in kako bi te izkušnje lahko koristno uporabili pri pisanju besedila.
Sledilo bo predavanje, ki bo opozorilo na ključne elemente razstave o katerih je potrebno razmišljati pred pisanjem strokovnega besedila:

 • koncept razstave
 • intenca razstave
 • postavitev razstave
 • izbor umetniških del in ostalih razstavljenih dokumentov
 • formalna in vsebinska analiza razstavljenih umetniških del v povezavi z razstavo
 • umestitev v širši družbeni, politični, kulturni in umetnostni institucionalni kontekst.

12.00 – 12.30
Samostojni ogled razstavnega projekta.
(Udeleženci bodo ob prijavi prejeli gradiva o razstavi, ki jih morajo preučiti pred začetkom delavnice.)

12.30 – 14.00
Vodeni ogled po razstavnem projektu, pogovor z ustvarjalci razstave in pregled materialov, ki so nastali ob razstavi

14.00 – 16.00
Odmor za kosilo

16.00 – 18.00
V drugem delu delavnice bomo med pogovorom skušali izpostaviti ključne vsebinske točke razstave in se pripravili na pisanje besedila, ki ga bodo udeleženci pisali doma.

Četrtek, 19. 11., do 12.00

Udeleženci pošljejo besedila mentorici, ki jim sporoči popravke in poda mnenje o besedilu. Dokončna besedila udeležencev so posredovana med vse sodelujoče, ki vsa besedila natančno preberejo in pripravijo komentarje.

Torek, 24. 11. 2008, 10:00 – 14:00

Udeleženci se skupaj z mentorico pogovorijo o vsakem izmed dokončanih besedil in izberejo najboljše besedilo, ki ga avtor v naslednjem tednu pripravi za objavo v strokovni reviji.


Mentorica delavnice je Petja Grafenauer.


PRIJAVE

Cena delavnice je 10 EUR za posameznike in 30 EUR za predstavnike institucij. Kopija plačane položnice je pogoj za udeležbo na delavnici. Število mest je omejeno na deset udeležencev.

Rok za prijavo: ponedeljek, 9. november 2009

K prijavi je potrebno priložiti:

 • kratko biografijo in
 • kratko formulacijo, zakaj se želite udeležiti delavnice.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov: svetumetnosti@scca-ljubljana.si ali poštni naslov ali prinesite osebno: Zavod SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.


KONTAKT

Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 10.00-14.00)
Kontaktna oseba: Sonja Zavrtanik
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 431 83 85
faks: (01) 430 06 29
e-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si

Scroll up