Petja Grafenauer: Kako pisati besedilo o razstavi sodobne umetnosti?

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13

Delavnica iz pisanja o sodobni umetnosti v dveh delih
4. in 18. 11. 2010

V četrtek, 4. novembra 2010, je v Projektni sobi SCCA potekala druga delavnica iz pisanja o sodobni umetnosti, pod mentorstvom dr. Petje Grafenauer. Po uvodni predstavitvi udeležencev in predavanju mentorice, je sledil obisk razstave hrvaškega umetnika Tomislava Brajnovića, Ekspedicija_ego v Galeriji Alkatraz, ki sta jo pokomentirali kustosinji Saša Nabergoj in Sonja Zavrtanik. Skupini sta predstavili koncept razstave, izbor del in njihovo medsebojno povezavo, postavitev in nekaj lastnih izkušenj v postavljanju razstav. Tokrat je delavnica potekala v sklopu šole za kustose, odprta pa je bila tudi za zunanje zainteresirane.

Ker umetniško delo danes nima specifično prepoznavnih lastnosti, in ker se nahaja v vozlišču umetnostnih, estetskih, filozofskih, socioloških, političnih, medijskih, znanstvenih in drugih diskurzov, se pri pisanju o le teh, mnogokrat znajdemo pred številnimi vprašanji.Mentorica je zato delavnico začela s pogovorom in predstavitvijo ključnih vprašanj, ki naj bi si jih avtor besedila zastavil pri pisanju teksta kot so: kako se lotiti ogleda razstave in na kaj moramo biti pozorni; pridobitev informacij o razstavi, ki jih avtor teksta potrebuje; način uporabe teh informacij; kako se lotiti pisanja; uporaba teorije pri pisanju in kako sestaviti končno besedilo ter nenazadnje kateri je krog bralcev, ki bo besedilo bral. Hkrati je mentorica poudarila koristnost uporabe literature, ki avtorja teksta še dodatno usmeri v razmišljanje ter mu pomaga umestiti umetniška dela v določen kontekst znotraj umetnosti.

Sledil je ogled in predstavitev razstave Ekspedicija_ego, nato pa vrnitev v Projektno sobo, kjer so se udeleženci temeljito pogovorili o sami razstavi pa tudi o vsakem posameznem delu, ki sta ga kustosinji vključili vanjo.

Na osnovi videnega in povedanega, so imeli tečajniki nalogo ovrednotiti razstavo ter o njej napisati besedilo, ki naj bi bilo mešanica kritičnega in strokovnega. Najboljšega izmed njih je čakala objava v reviji Likovne besede.

Udeleženci so besedilo oddali do 15. novembra, ponovno pa so se sestali v četrtek 2. decembra, ko je potekal drugi del delavnice. Mentorica je tokrat spregovorila o vsakem izmed prispevkov z avtorji individualno, pri čemer je opozorila na prednosti in slabosti ter možne popravke. Glede na komentarje, so se tečajniki lotili popravljanja svojih besedil, ki sta jih v končno branje dobili Petja Grafenauer in Saša Nabergoj ter za najboljši prispevek izbrali besedilo Ive Vrzić, ki bo objavljeno v naslednji številki Likovnih besed.

Petra Milič


Napoved predavanja

Iva Kovač: Ikonoklazem ali pomilostitev vizualnega užitka. Tomislav Brajnović v Galeriji AlkatrazScroll up