Modul o praktičnih delih kustosa

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (oktober 2015–junij 2016)


Modul o praktičnih delih kuratorja bo v več delih ponudil praktična znanja, ki bodo udeležence 15. leta Sveta umetnosti dodatno usposobila za uspešno koncipiranje in izvedbo končne razstave. V obliki predavanj, pogovorov in delavnic se bodo seznanili z osnovnimi znanji, informacijami in veščinami projektnega menedžmenta in iskanja sredstev, vodenja strategije odnosov z javnostmi, pripravo materialov za katalog razstave, pisanje besedila o razstavi, idr.

Program:

Modul o praktičnih delih kustosa v 14. letu

Scroll up