Miha Kelemina: Priprava tehničnega načrta za razstavo sodobne umetnosti

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
2. letnik (oktober 2015–junij 2016)

Modul o praktičnih delih kustosa

Četrtek, 24. marec 2016, ob 16.00
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Na modulu Priprava tehničnega načrta za razstavo sodobne umetnosti bomo pogledali, kaj je tehnični načrt (ob snovanju razstave od preliminarne, pripravljalne faze in faze finalizacije, izbora umetniških del do operativne faze in postavljanja del v prostor) in kako ga pripravimo; pogledali bomo, kakšne tehnične načrte je potrebno priložiti razpisni dokumentaciji ob prijavi na razpis, kako sestavimo seznam potreb umetnic in umetnikov pri pripravi razstave sodobne umetnosti, različne primere načrtovanja postavitve del v prostor, časovni okvir postavljanja, idr.

V prihodnjih tednih bomo vzporedno s snovanjem razstave in z načrtom postavitve umetniških del v prostor, sestavili tudi tehnični načrt in časovni okvir postavljanja končne razstave Sveta umetnosti v Galeriji Škuc.


Fotografije s srečanja v Projektni sobi ter fotografije fotomontaže postavitve umetniškega dela v prostor (Srečko Kosovel: Leteča ladja, 1926, reprodukcija lepljenke; fotomontaža za postavitev reprodukcije lepljenke na razstavi Besede kot barve, barve kot besede, 26. 8.–29. 8. 2015, Stara steklarska delavnica, Ptuj, fotomontaža: Vesna Bukovec)
Foto: arhiv SCCA-Ljubljana

Miha Kelemina: Priprava tehničnega načrta za razstavo sodobne umetnosti. Miha Kelemina: Priprava tehničnega načrta za razstavo sodobne umetnosti. Miha Kelemina: Priprava tehničnega načrta za razstavo sodobne umetnosti. Miha Kelemina: Priprava tehničnega načrta za razstavo sodobne umetnosti.

Scroll up