Predavatelji 2014/2016

Jennifer Allen (Berlin)  je umetnostna kritičarka in publicistka za artforum.com (New York), frieze(London) in Mousse Magazine (Milano). Leta 2009 je prejela nagrado ADKV-Art Cologne za umetnostno kritiko. Od leta 1994 je v različnih mednarodnih publikacijah objavila preko 500 člankov o sodobni umetnosti in kulturi. Predavala je na več evropskih akademijah in na Mednarodni poletni umetnostni akademiji v Salzburgu.


Edit András (Budimpešta/Long Island, NY), je umetnostna zgodovinarka in kritičarka ter predavateljica. Področja njenega delovanja in raziskovanja so kritična teorija, sodobna umetnost v post-socialistični Vzhodni in Srednji Evropi, študije spolov, umetnost v javnem prostoru, kritične prakse in nacionalizem. Kot višja znanstvena sodelavka sodeluje z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Madžarske akademije znanost. Aktivno objavlja v umetnostnih revijah, kot so Springerin, ThirdText, e-flux in Artmargins. Je članica uredništva Artmargins online in Ars Hungarica ter dobitnica nagrade za likovno kritiko madžarskega oddelka AICA (2008).
editandras.arthistorian.hu


Boris Buden
Filozof, kulturni teoretik, prevajalec, politični aktivist, urednik, scenarist, trenutno gostujoči profesor na Fakulteti za umetnost in oblikovanje Univerze Bauhaus v Weimarju. Imamo ga za eno redkih angažiranih in kritičnih osebnosti (post)jugoslovanskega prostora z jasno izraženim politično-teoretskim stališčem.
Na Univerzi v Zagrebu je diplomiral iz filozofije, na Univerzi Humboldt v Berlinu pa doktoriral iz kulturne teorije. V začetku 1990-ih je ustanovil in bil tudi urednik revije in založbe Arkzin v Zagrebu. Budnovi eseji in članki pokrivajo teme, povezane s filozofijo, politiko, prevajanjem, lingvistiko, postkomunizmom ter kulturno kritiko. Objavlja v številnih publikacijah, med drugim v zbornikih Concerning War: A Critical Reader in Contemporary Art (2006/2010) ter Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique (2009). Je avtor knjig Barikade (1996/1997), Kaptolski kolodvor (2001), Der Schacht von Babel (2004) in Cona prehoda. O koncu postkomunizma (Založba Krtina, 2014).


Lina Džuverović (Zagreb/London), kustosinja in doktorska študentka na Royal College of Art (London). Njeni članki so bili med drugim objavljeni v revijah Contemporary, Art Review, Artforum in The Wire. Med 2011–13 je bila umetniška vodja londonske ustanove Calvert 22 – edine neprofitne organizacije v Veliki Britaniji, ki se posveča predstavljanju sodobne umetnosti in kulture iz Rusije, držav članic Skupnosti neodvisnih držav in vzhodne Evrope. Pred tem je bila izvršna direktorica agencije za sodobno umetnost Electra v Londonu, ki jo je soustanovila leta 2003, ter kuratorka medijskih umetnosti v londonskem Institute of Contemporary Arts. Trenutno zaključuje doktorski študij kritičnega pisanja na londonskem Royal College of Art.


Klara Kemp-Welch, umetnostna zgodovinarka in teoretičarka, predava modernizem na londonskem Courtauld Institute of Art, kjer uči tudi umetnostno zgodovino vzhodne Evrope in Latinske Amerike. Magistrirala je iz ruske in vzhodnoevropske literature in kulture (School of Slavonic and East European Studies, London, 2002) ter doktorirala iz umetnostne zgodovine na University College London (2008). Kot raziskovalka je prejela delovno štipendijo Igor Zabel za kulturo in teorijo (2012) in institucij Phillip Leverhulm Trust ter Arts and Humanities Research Council. Objavlja kritična besedila o eksperimentalnih umetnikih, kot sta Ion Grigorescu in KwieKulik, nedavno je objavila monografijo Antipolitics in Central European Art. Reticence as Dissidence Under Post-Totalitarian Rule (2013). Od leta 2009 dela na raziskavi in publikaciji Networking the Bloc: Rethinking International Relations in European Art.


Elke KrasnyElke Krasny (Dunaj) je teoretičarka kulture, kustosinja in docentka na dunajski Akademiji likovnih umetnosti. V letu 2014 je gostujoča profesorica mesta Dunaj na Tehniški univerzi, v letu 2013 pa je bila gostujoča profesorica na Akademiji likovnih umetnosti v Nürnbergu, kjer je predavala arhitekturo in urbano raziskavo. Področja njenega delovanja in raziskovanja so kritične in družbeno angažirane umetniške prakse, arhitektura in prostorske prakse, urbana epistemologija, postkolonialna teorija in feministično zgodovinopisje.
Med njenimi nedavnimi odmevnimi kuratorskimi projekti je tudi Hands-on Urbanism 1850-2012. The Right to Green (2012), ki je bil leta 2012 vključen tudi na beneški bienale arhitekture.


Jayme MclellanJayme Mclellan
Umetnica, predavateljica, kustosinja, piska, ustanoviteljica in direktorica galerije Civilian Art Projects (Washington D.C., ZDA), ki podpira tako umetnike na začetku kariere kot že uveljavljene umetnike. Na področju umetnosti deluje že od 90-ih, kurirala je številne razstave in organizirala različne dogodke v galerijah, muzejih in alternativnih prostorih v Washingtonu D.C., Baltimoru, New Orleansu, Minneapolisu, New Yorku, Miamiju, Kanadi in tudi v Evropi. Že pred ustanovitvijo galerije Civilian Art Projects je bila so-ustanoviteljica in so-direktorica neprofitne organizacije Transformer (2002–2006), ki je bila prav tako osredotočena na podporo umetnikov na začetku kariere. Predava predmet profesionalni razvoj za dodiplomske študente na fakulteti Maryland Institute College of Art. Bila je tudi predavateljica predmetov profesionalni razvoj, kuratorske prakse in umetnostna zgodovina na Corcoran College of Art & Design, American University in St. Mary’s College of Maryland. Vodja projekta in so-kustosinja knjige in potujoče razstave o začetkih D.C. punk gibanja HARD ART DC 1979 (Akashic Books); razstava bo na ogled v Center for Documentary Studies, Duke University (maj–oktober 2014).


Suzana Milevska, foto: Dejan PetrovićSuzana Milevska (Skopje) je umetnostna zgodovinarka, kustosinja in teoretičarka vizualne umetnosti in kulture. Zaključila je doktorat iz vizualne kulture na Goldsmiths College v Londonu.
V svojem akademskem in kuratorskem delu se ukvarja s postkolonialno kritiko hegemonične moči v polju umetnosti, teorijo spolov in feminizmov v umetniških praksah, družbeno angažiranimi in participatornimi umetniškimi praksami. Kurirala je preko 70 mednarodnih razstav, v katerih se je povečini posvečala iskanju novih kuratorskih formatov in načinov predstavljanja kritičnih diskurzov ter družbeno in politično angažiranih umetniških praks. Redno objavlja v strokovnih periodičnih in monografskih publikacijah; leta 2010 je izdala knjigi Gender Difference in the Balkans in The Renaming Machine: The Book. Leta 2012 je prejela nagrado Igor Zabel za kulturo in teorijo. Leta 2013 pa je bila izbrana za gostujočo profesorico umetnostne zgodovine Srednje in Jugovzhodne Evrope na dunajski likovni akademiji.


Paul O’Neill je kustos, umetnik, predavatelj, avtor in urednik številnih knjig, v katerih raziskuje teorijo in zgodovino kuratorskih praks. Pred kratkim je prevzel direktorsko mesto na Bard Centre for Curatorial Studies (New York), ki je eden izmed pomembnejših kuratorskih študijskih programov.
» Podrobnejši življenjepis v angleščini


Piotr Piotrowski je redni profesor na oddelku za umetnostno zgodovino Univerze Adama Mickiewicza v Poznanu na Poljskem. Bil je sourednik revije Artium Quaestiones (1994–2009), direktor Narodnega muzeja v Varšavi (2009–10) in višji kustos za sodobno umetnost v Narodnem muzeju v Poznanu (1992–7). Bil je gostujoči profesor na Univerzi Humboldt (2011–2), Univerzi v Varšavi (2011, 2012–3), v Center for Curatorial Studies, Bard College, ZDA (2001) in Hebrejski univerzi v Jeruzalemu (2003). Med drugim je bil sodelavec na Center for Advanced Studies in the Visual Arts, Washington D. C. (1989–90), Univerzi Columbia (1994), The Institute for Advanced Study (Univerza Princeton, 2000), Collegium Budapest (2005–6) in The Clark Art Institute, Williamstown, MA (2009). Je avtor knjig o moderni in sodobni umetnosti: Meanings of Modernism (1999, 2011), In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe, (2005, angleška izdaja 2009, hrvaška izdaja 2011), Art after Politics (2007), Art and Democracy in Post-Communist Europe (2010, angleška izdaja 2012), and Critical Museum (2011) ter urednik, sourednik in soavtor mnogih drugih. Za znanstvene dosežke je prejel več priznanj, mdr. nagrado Jana Dlugosza (2006) in nagrado Igor Zabel za kulturo in teorijo (2010).


Jelena Vesić (Beograd), kustosinja, piska, urednica in predavateljica. V svojem raziskovalnem, publicističnem in kuratorskem delu prepleta politično teorijo in sodobno umetnost. Je (so)urednica revije Red ThreadJournal for Social Theory, Contemporary Art and Activism in članica uredništva revije Art Margins. Med leti 2001–09 je bila sourednica revije Prelom – Journal of Images and Politics in soustanoviteljica kolektiva Prelom (Beograd, 2005–10).

Scroll up