Začetek drugega letnika 16. generacije šole Svet umetnosti

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


S septembrom 2017 začenjamo z drugim letnikom Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti. V drugi letnik (2017/18) je napredovalo pet udeleženk in udeleženec, ki so bili izbrani na podlagi predstavitve virtualne razstave in dela v prvem letniku (2017).

Udeleženke in udeleženec, ki bodo pod mentorskim vodstvom pripravili razstavo v Galeriji Škuc, so Urška Aplinc, Maja Burja, Anja Guid, Ajda Ana Kocutar, Iza Pevec in Adrijan Praznik.

Vsem čestitamo in želimo uspešno delo!


Poudarek na praktičnem delu

Drugi letnik (september 2017–junij 2018) bo posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter preizkušanju v praksi. Program bo vključeval redna srečanja z mentorjema, obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Udeleženec in udeleženke bodo na tedenskih kuratorskih srečanjih pod mentorskim vodstvom Mirana Moharja in Alenke Gregorič zasnovali in realizirali končno razstavo v Galeriji Škuc ter njene spremljevalne dogodke.

Program prvega letnika je bil sestavljen iz serije predavanj, seminarjev in modulov, dela v praksi, obiskov razstav in pogovorov z umetniki_cami. Predavanja predavateljic Alenke Pirman, Rebeke Vidrih, Vesne Čopič, Aste Vrečko, Saše Nabergoj in Simone Žvanut so bila osredinjena predvsem na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks. Seminarji in delavnica v prvem letniku pri Andreju Pezlju, Petji Grafenauer, Kaji Kraner, Izidorju Baršiju in Barbari Borčić so bili posvečeni kritiškemu pisanju, analizi razstav in spoznavanju s teorijo. V sklopu modulov so se udeleženke in udeleženec na obisku pri Jani Ferjan in Teji Merhar v MSUM spoznali z zbiranjem dokumentacije, Ines Kežman z Zavoda Motovila ter Dušan Dovč pa sta jim predstavila razpise financiranja kulturnih projektov iz lokalnih, nacionalnih in evropskih virov.

Prvi letnik je obiskovalo 11 udeleženk_cev, ki so sodelovali tudi pri pripravi in izvedbi dveh razstav v organizaciji SCCA–Ljubljana. To sta bili razstava Neki piše (2. 3.–2. 4. 2017, Vodnikova domačija) in razstava re- ob dvajseti obletnici šole Svet umetnosti (9.–26. 5. 2017, Galerija Škuc).

Učni proces prvega letnika je celovito dokumentiran na portalu šole Svet umetnosti.

Scroll up