Razpis za prijave na Svet umetnosti, šolo za kustose in kritike sodobne umetnosti

by

SVET UMETNOSTI, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
2010/2011
Letnik 13

Razpis je zaključen.


V 13. letnik Sveta umetnosti 2010/11 je komisija: Jože Barši, Saša Nabergoj in Nevenka Šivavec izbrala naslednje kandidate:
Ana Grobler, Asta Vrečko, Helena Grahek, Iva Kovač, Lara Plavčak, Mojca Založnik, Sebastian Krawczyk, Špela Pavli, Vladimir Vidmar, Yasmin Martin Vodopivec in Žiga Dobnikar.


Svet umetnosti omogoča pridobitev znanj, veščin in metod, potrebnih pri spoprijemanju s kompleksno materijo sveta umetnosti.

Šola je namenjena vsem, ki jih zanima delo na področju sodobne umetnosti, ne glede na izkušnje, starost in izobrazbo.

Celoletni šolski program je interne narave in bo namenjen skupini udeležencev, ki bo izbrana na podlagi javnega razpisa. Sestavljen je iz dveh semestrov:

  • prvi semester (april–junij 2010) je posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj
  • drugi semester (september 2010–maj 2011) pa kuratorskim in kritiškim študijam in preizkušanju v praksi.

Program vključuje predavanja, seminarje, delavnice, raziskovalno delo, module o praktičnem delu kustosa, študijske ekskurzije in prakso v galerijah. Proces sestavljajo: organizacija dogodkov, obiski ateljejev, srečevanja s kustosi, umetniki, teoretiki, pisci ter skupinsko delo pri konceptualiziranju in izvedbi razstave sodobne umetnosti pod mentorskim vodstvom.

Scroll up