Razpis za udeležbo na Laboratoriju kuratorskih praks

by

Laboratorij kuratorskih praks
2007/2008
Letnik 11

Rok za prijavo podaljšan: 12. november 2007


Podaljšan Razpis za udeležbo na Laboratoriju kuratorskih praks in okrepitev ekipe.

Z veseljem vas obveščamo, da se je ekipi Laboratorija pridružila Petja Grafenauer Krnc.

Svet umetnosti, šola za sodobno umetnost deluje že enajsto leto. Šola se je razvila leta 1997 iz potrebe po teoretičnem in praktičnem izobraževanju na področju sodobne vizualne umetnosti. Tečaj za kustose bo že drugo leto potekal kot Laboratorij kuratorskih praks, ki vzpostavlja platformo za razpravo o kuratorskih praksah na področju sodobne umetnosti.

Laboratorij kuratorskih praks raziskuje sistem sodobne umetnosti in možne načine (so)delovanja v njem. V okviru laboratorija se premišljuje, analizira, kontekstualizira in vrednoti kuratorske prakse, pa tudi sedaj že desetletno zgodovino delovanja Sveta umetnosti, ki je kot edini slovenski izobraževalni program na področju sodobne vizualne umetnosti sooblikoval mlajšo generacijo slovenskih kuratorjev in piscev.

Laboratorij kuratorskih praks deluje v Projektni sobi SCCA, virtualno se diskusije odvijajo na medmrežju, neformalno pa na dolgotrajnih zasebno-javnih in delovno-družabnih srečanjih. Laboratorij je zasnovan eksperimentalno in zahteva aktivno sodelovanje udeležencev pri soblikovanju procesa dela. V okviru laboratorija bomo raziskovali sodobno umetniško prakso in različne načine kuratorskega delovanja. Od januarja do maja 2008 se bomo v Projektni sobi SCCA preizkušali z organiziranjem javnih dogodkov (posvetov, pogovorov, intervencij), junija 2008 pa bomo v Galeriji Alkatraz pripravili sklepno razstavo laboratorija.

K sodelovanju vabimo posameznice in posameznike, ki jim zanima raziskovanje umetniške prakse, kuratorskega in kritiškega aparata sodobne umetnosti v teoriji in praksi. Od vas se pričakuje osnovno poznavanje sodobne umetnosti, interes za individualno raziskovalno delo in aktivno sodelovanje pri skupinskem delu.

Delo bo potekalo od novembra 2007 dalje, dobivali se bomo predvidoma dvakrat mesečno oziroma po potrebi, sicer pa bo delovna komunikacija potekala tudi s pomočjo mailing liste. Program vključuje študijska potovanja po Sloveniji in intenzivne delovne vikende.

Laboratorij kuratorskih praks bosta z zunanjimi svetovalci in sodelavci vodili Petja Grafenauer Krnc in Saša Nabergoj.

Prijavi priložite življenjepis, kritiko izbrane razstave sodobne umetnosti in motivacijsko pismo, iz katerega bo razvidno vaše področje zanimanja in delovanja.

Kotizacija: 300 Evrov

Več informacij: Maja Lozić: svetumetnosti@scca-ljubljana.si

Scroll up