Saša Nabergoj na mednarodni konferenci Uporabno razstavljanje

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 14

Okrogla miza ob desetletnici kuratorskega programa ECM dunajske Univerze uporabnih umetnosti

10. in 11. 5. 2012
Univerza uporabnih umetnosti Dunaj, Oskar Kokoschka-Platz 2, Dunaj


Zgodovina razstavljanja je zgodovina različnih med seboj prepletajočih se interdisciplinarnih praks v polju vizualne umetnosti, v katerem so oblika in pomen, kulturna produkcija in njena vloga v družbi tesno povezane. Razstave zato ohranjajo zahteve in tradicije uporabnih umetnosti, vendar jih tudi revidirajo in aktualizirajo. Z obzirom na trenutni proces reformulacije pojma ”uporaben” je bistvenega pomena, da temeljito preučimo zahteve in potrebe muzejev in razstav. Posebej je potrebno izpostaviti razprave, ki so povezane z demokratizacijo, sodelovanjem, intervencijo, utopijo in proizvajanje znanja, kar se nanaša predvsem na vprašanja oblikovanja razstav in ravnanja s predmeti.

Dvodnevne mednarodne konference se bodo udeležili številni mednarodno uveljavljeni strokovnjaki: Suzana Milevska, Peter Weibel, Barbara Steiner, Erwin K. Bauer, Martin Krenn, Marion von Osten, Kristina Leko idr., ki bodo v svojih predavanjih in diskusijah izpostavili omenjena vprašanja.

Saša Nabergoj bo s prispevkom O kuratorskih intervencijah sodelovala na okrogli mizi z Amer Abed Abbas in Martinom Krennom.


Konferenco organizira ECM, magistrski študij kuratorstva v okviru Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju.

Več:


Konferenco podpira program Vseživljenjsko učenje (partnerstvo Leonardo da Vinci).

Vseživljenjsko učenje (partnerstvo Leonardo da Vinci).

Scroll up