Seminar

Seminar

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
1. letnik (oktober 2014–junij 2015)


Seminar iz pisanja o sodobni umetnosti
Mentorica v 1. letniku: Saša Nabergoj
Mentorica v 2. letniku: Barbara Borčić

Seminar iz pisanja o sodobni umetnosti poteka individualno z vsakim udeležencem; po obisku dogovorjene razstave sodobne umetnosti ali strokovne ekskurzije mora udeleženec pod mentorskim vodstvom napisati kritiko razstave oz. poročilo/pregled umetniške scene obiskanega mesta s kritičnim premislekom. Končne verzije kritik in poročil so objavljene na spletni strani šole v rubrikah Kritike razstav in Poročila.

Seminar: Uvod v teorijo
Andrej Pezelj: Emancipacija v polju umetniških diskurzov
V sklopu deseturnega seminarja Emancipacija v polju umetniških diskurzov bomo, skozi analizo tekstov Rancierja, Bourdieuja in Foucaulta, poskušali postaviti temelje za emancipacijo v strogo hierarhiziranem umetniškem diskurzu, kjer še danes pogosto prevladuje metafora.

Seminar: Interpretacija – analiza umetniškega dela
Mentorica: Barbara Borčić

Pri seminarju smo se tokrat osredotočili na analizo posamičnih umetniških del s pregledne razstave NSK od Kapitala do kapitala. Neue Slowenische Kunst – dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije (Moderna galerija Ljubljana, 11. maj–16. avgust 2015).
Na obsežnih razstavah se vse prepogosto zgodi, da so umetniška dela zapostavljena zaradi splošnih ocen prireditve ali pa se jih na hitro odpravi s stereotipnimi, vnaprejšnjimi in površinskimi izjavami o sodobni umetnosti, umetniku ali galeriji. Da bi se temu izognili, smo v okviru seminarja spodbudili pisanje analiz in interpretacij umetnin z razstave. Analiza dela z določene pozicije izjavljanja je hkrati že interpretacija, ki jo določa več faktorjev: izbor dela, poznavanje umetniških praks in produkcijskih pogojev, metodološki prijem, nabor znanja in izkušenj, praksa pisanja …
Naloga je bila preprosta: izbrati eno umetniško delo in se preizkusiti v analizi. Sledilo je več obiskov razstave, pogovorov, mentorskih posvetov in predelav.

Besedila tečajnic in tečajnikov:

Seminar

by

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14
1. letnik (november 2011–junij 2012)


Uvod v teorijo

Andrej Pezelj: Emancipacija v polju umetniških diskurzov
V sklopu deseturnega seminarja Emancipacija v polju umetniških diskurzov bomo, skozi analizo tekstov Rancierja, Bourdieuja in Foucaulta, poskušali postaviti temelje za emancipacijo v strogo hierarhiziranem umetniškem diskurzu, kjer še danes pogosto prevladuje metafora.

Seminar 2008/2009

by

Seminar iz pisanja zapolnjuje vrzel v teoretski in kritiški refleksiji ter spodbuja pisanje o sodobnih umetniških praksah in iniciira nove diskurze, metode zapisovanja in zgodovinjenja umetniških praks. Sestavljajo ga delavnice, ki jih vodijo gostujoči strokovnjaki in so namenjene seznanjanju z različnimi žanri pisanja in medijskih predstavitev ter praktičnemu preizkušanju v njih.

Za vsako posamično delavnico bomo pripravili javni razpis za udeležbo. Natančen urnik bo pripravljen oktobra 2008.


Scroll up