Miha Kelemina, Lara Plavčak: Obiski ateljejev in drugih prostorov ustvarjanja

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Obiski ateljejev nudijo možnost spoznavanja umetniške produkcije in umetniških pozicij umetnikov in umetnic. Prednost obiskov je osebni stik, ki omogoča tako spoznavanje umetniške produkcije kot priložnost za pogovor. Z obiski ateljejev se gradijo in vzdržujejo profesionalni odnosi ter poznanstva, ki temeljijo na spremljanju produkcije, dialogu med kuratorjem/kuratorko in umetnikom/umetnico ter celostnem pristopu k umetniškemu delu kot kuratorjevi odgovornosti.

Na vodenih obiskih ateljejev se bo skupina udeležencev in udeleženk šole spoznala z nekaterimi od aktivnih umetnikov in umetnic različnih generacij. Pred vsakim obiskom se bodo na pogovor pripravili s predhodno raziskavo umetnikovega/umetničinega dela, kar jim bo v pomoč v konkretni situaciji razgovora kot tudi pri njihovih nadaljnjih pristopih h kuriranju.


Valerie Wolf Gang, 8. junij 2017.


Zoran Pungerčar, 12. oktober 2017.


Tanja Vujinović, 11. januar 2018.


 

Scroll up